Yunusemre

Back to homepage
Yunusemre

Bizim Yunus

– BİZİM YUNUS – 13. asrın sonları ile 14. asrın ilk çeyreği Yunus Emre’nin yaşadığı çağ, Anadolu Selçuklularının son devri ile beylikler ve Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarıdır. Bu süreçte Anadolu üç

Yunusemre

Yunus Emre Anma Etkinlikleri

YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT HAFTASI Yunus Emre Anma Etkinlikleri Başladı 6 Mayıs 2017 Cumartesi Mihalıççık Yunus Emre Mahallesinde “Yunus Emre’nin Kabrini Ziyaret ve Anma Etkinliğine” Eskişehir’den katılacak vatandaşlarımız ulaşımlarını

Edebiyat Yunusemre

Yunus Emre Şiirleri

– Muharrem Kubat ve Cemile Eren’den Yunus Emre Şiirleri –

Yunusemre

Yunus’ta Göz

MEHMET KAPLAN’IN YORUMUYLA YUNUS’TA GÖZ Yunus Emre bu millet için büyük bir hazinedir. Bu hazineyi ziyaret eden herkes buradan kendi isteğine ve nasibine göre heybesini doldurarak çıkar. Değişik konferans ve

Yunusemre

Yunus’ta Hak ve Halk Sevgisi

İlâhi Aşk Tasavvufta olgun insan olma yollarından biri de “aşk” yoludur ve bu en kestirme yol sayılır. Buradaki aşk, Allah’a olan büyük sevgi demektir. Allah hem korkulan hem de sevilen

Yunusemre

Bilge Yunus

– Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Önemli Bir Bilge: Yunus Emre – Anadolu’nun manevi iklimini yoğuran iki bilgede, Yunus’ta ve Mevlana’da, sevgi konusu öne çıkar. Onlar için aşk, kendisinden başka her şeyin kendisiyle açıklanabileceği bir ana ilke

Yunusemre

Herkesin Yunus’u Kendine Göre

Yunus Emre, halkın asırlar boyunca hiç unutmadığı, menkıbeleri dilden dile, nesilden nesile aktarılan, belki de daha yaşarken efsaneleşmiş bir şairdi. Bestekârlar, ilâhi, naat, mersiye, kaside, durak, tevşih gibi dinî formlarda eser bestelemek istedikleri zaman

Yunusemre

Yunus’un Türkçeye Armağanı

Yunus Emre, Anadolu’da tasavvuf akımının ve Türkçe şiirin öncülerindendir. İnsan sevgisine dayanan bir görüşü benimsemiştir. Yunus’un elimizde bir Divan’ı ve bir de Risaletü’n-Nushiye adlı iki eseri vardır. Yunus, Risaletü’n-Nushiye adlı

Yunusemre

Yunus Emre’nin Dünya Görüşü

– Yunus Emre’nin Dünyaya Bakış Açısı – Yunus Emre, ne bir filozof, ne bir müderris, ne de filozofik manada bir bilgedir. Yunus’ta yaşamının belirli dönemlerinde biri, İslamın Sünni, öteki tasavvufi inanç

Yunusemre

Necip Fazıl’ın Gözüyle Yunus Emre

– Anadoluculuktan Yunus Emre’ye – Yunus Emrenin Milli Edebiyat döneminden itibaren aydın ve sanatkârlarımız arasında birdenbire “popüler” bir şahsiyete dönüştüğünü, hemen herkesin ondan bir şekilde beslendiğini, onun takipçisi olmak gibi bir gayretin içine girdiğini biliyoruz. Fuat Köprülü

Yunusemre

Yunus Emre’de İnsan Sevgisinin Boyutları

Türk Halk Şiirinin en önemli isimlerinden biri olan Yunus Emre, insancıl şiirleri ile evrensel bir üne kavuşmuştur. Yunus, bir barış, dostluk ve eşitlik şairidir. Onun şiirleri tüm dünya için dostluk ve huzur

Yunusemre

Yunus Emre’den Kalan En Büyük Miras

Bir milletin geçmişteki büyük başarıları geleceğin teminatıdır. Bu başarılar, fertlere huzur ve gurur verir, cemiyette istikrar ve güveni temin eder. Bunlar sayesinde bazen cemiyet için teşkil edebilecek buhranlar kolaylıkla atlatılır, güçlükler yenilir çünkü geçmişte büyük

Yunusemre

Yunus Emre’de Birlik Fikri

Tasavvuf şiirimizin müstesna şairi Yunus Emre’nin şiiri öncelikle ferdi bir şiirdir. Bu şiir, adına insan dediğimiz fani varlığın bu dünya gurbetinde yaşadığı bütün serencamı ifade eder. İnsanoğlu, yalnızlığı, acıları, sevinçleri, korkuları, ümitleri ile Yunus Emre

Yunusemre

Yunus Emre’nin Tasavvuf Felsefesi

Yunus Emre Divanının sistematik tahlilinde, Mustafa Tatcı, Yunus Emre’nin divanındaki tasavvufi kavramları tek tek tespit eder, bunları başlıklar haline getirir ve bu kavramlara yüklenilen anlamların izahını yapar. Bu noktada yazar ilk olarak Yunus’un divanında,

Yunusemre

Gönül Yolcusu Yunus Emre

– GÖNÜL YOLCUSU YUNUS EMRE – Günümüzde aynı zamanda yaşayan, aynı ortamı paylaşıp ortak fikirlere sahip insanlar arasındaki anlaşmazlığı ve iletişimsizliği düşünecek olursak, Yunus’un gönülleri fethetmede ki başarısının değeri daha

Yunusemre

Yunus Emre Adına Ne Yapılamadı

ESKİŞEHİR’DE YUNUS EMRE ADINA NE YAPIL(AMA)DI? Türk dili, edebiyatı ve kültürünün en değerli şahsiyeti olan Yunus Emre. Türkiye için önemli olduğu kadar Eskişehir için de birinci dereceden önemlidir. Bu cümleden

Yunusemre

Semadaki Melek

– SEMADAKİ MELEK – Gün bitti yine, küskün ayrıldı, yerini bıraktı geceye… Sevgisizlik onları da mahvetti. Savaşların yaşandığı, ekonomik buhranların olduğu, bebeklerin. çocukların öldürüldüğü bu dünyada sevgisizlik her şeye sebep

Yunusemre

Yunus Emre’yi Doğru Anlamak

 – YUNUS EMRE’Yİ DOĞRU ANLAMAK – Yeni çağda insanlığa yeniden inancın, sevginin, kardeşliğin sesini duyurmak istiyorsak işe Yunus Emre’yi doğru anlamakla ve anlatmakla başlamak durumundayız. Yunus Emre, hayatı menkıbelerle örülü

Yunusemre

Bütün Yönleriyle Yunus Emre

– ÇAĞLARI AŞAN SEVGİ ÇAĞRISININ SESİ YUNUS EMRE – Yunus Her Şeyi ile Anadolulu ve Bizim İnsanımız Yunus halkın kendi sesini bulduğu, manevi sıcaklığını duyduğu, samimi olarak yakınlık hissettiği, ortak duygularının ifadesini en

Yunusemre

Yunus Emre Menkıbeleri

– MİNYATÜRLERLE YUNUS EMRE MENKIBELERİ – Menkıbe, tanınmış ve tarihe geçmiş kişilere ait fıkra, hikaye ve efsanelere verilen addır. Menkıbeler, ele aldıkları kişilerin halkın gözünde nasıl göründüğüne dair ortaya koyduğu özellikler

Sivrihisar'da Yetişen Ünlüler Yunusemre

Yunus Emre

YUNUS EMRE KİMDİR – HAYATI – Yunus Emre, mısralarıyla gönülden gönüle ulaşan, hikmetli sözleriyle yüzyılları aşan, hayat görüşüyle her zamana ve her mekana hitap eden insanlığın güçlü sesidir. Savunduğu ‘SEVELİM, SEVİLELİM’ görüşünü