Niyazi Koca Yazıları

Back to homepage
Niyazi Koca Yazıları

Sivrihisar’da Tarım ve Hayvancılık

TARIM: Sivrihisar İlçesi, 2987 KM/2 yüz ölçümü ile Eskişehir’in en büyük ilçelerinden birisidir. İlçemiz de Tarımsal alan; Toplam 1.437,572 (dekar) dır. Bunu Sebze 10.100 (dekar), Meyve 6.117 (dekar), Ekilebilir Tarla

Niyazi Koca Yazıları

Sivrihisar’da Ahilik

SİVRİHİSAR’DA AHİLİK -AHİLİK TEŞKİLATI : Ahi birlikleri mesleki ve ahlaki kuruluştur. Ahi birliklerinin içerisinde Kadılar ve Müderrislerde bulunuyorlardı. Amacı İnsanların dünya ve ahrette huzur içerisinde olmalarını ağlamaktır. Şehirlerde ve kırsalda

Niyazi Koca Yazıları

Sivrihisar Gülleri

SİVRİHİSAR’ın GÜLLERİ Dedik ya, Sivrihisar’ın gülleriydi onlar. Koklamasını bilene gül, bilmeyene diken, her birinin kendilerine has davranış biçimleri , tavırlarıyla, konuşmalarıyla, sevecen esprileriyle karşısındakini güldürmesini bilen, insanımızla özdeşleşmiş yaşam biçimleri

Niyazi Koca Yazıları

Sivrihisar Partili Olmak

SİVRİHİSAR PARTİLİ OLMAK Bu başlığı, “kültür ideolojisi” veya “zihniyet örgütlenmesi” olarak düşünebiliriz. Bizi biz yapan değerlerimizi yaşatmak adına, sosyo-ekonomik ve kültürel alanlarda güçlü olmak, bize ait kültür değerlerimizi ortak bir

Niyazi Koca Yazıları

2023 Yılı Sivrihisar

2023 yılına kadar: Sivrihisar sahipsizlikten ve vurdum duymazlıktan dolayı, içersinde ben Sivrihisarlıyım diyen olmayacak, 100 yıl önce nasıl işgale uğramışsa yine işgal altında olacak. Bu işgal ! Bir kültürün işgali,

Niyazi Koca Yazıları

Sivrihisar’da Bulunan Medreseler-Mektebler-Okullar

-MEDRESELER: İslami ilimlerin yanında, Fen bilimleri ve tabii bilimlerin okutulduğu (Şimdiki yüksek Okul vb.) yerlerdir. Sivrihisar merkezinde toplam (18) adet Medresenin var olduğudur. Zaviyeler sonradan Medreseler olarak. Medreseler de daha

Niyazi Koca Yazıları

Sivrihisar Belediye Başkanımıza Açık Mektup

Sayın Başkan, Sivrihisar’ımız tarihi bir ilçe olması, yetiştirdiği ünlü insanlar ve eserler yönüyle, İlimiz İlçeleri içerisinde mümtaz bir yere sahiptir. İlçemiz içerisinde olan bu tarihi camiler, mescidler, türbeler, kümbetler, çeşmeler,

Niyazi Koca Yazıları

Sivrihisar Evrensel Değerlerin Kaynağıdır

Sivrihisar hakkında bir şeyler söylemek ve yazmak istediğinizde, onunla ilgili yazılacak, söylenecek çok şeyler bulursunuz . Yeter ki, onu anlamaya, tanımaya çalışınız. Ona bir katkınız olduğunda içinde sakladığı manevi gücünün

Niyazi Koca Yazıları

Zihinsel Çöküş Ve Düşünce Tembelliği

Toplumuzda oluşmuş olan “ön yargı ve bencillik” hastalığı yüzünden bir araya gelememe, ortak sorumluluk, ortak paylaşım ve birlikte hareket etme gibi değerleri ve duygularımızı yitirdik. Sonuçta her şeyi eleştiren, her

Niyazi Koca Yazıları

Sivrihisar’ın Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişmesinde Ulaşımın Etkisi

SİVRİHİSAR’IN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL GELİŞMESİNDE ULAŞIMIN ETKİSİ Ulaşım, kentin iç ve dış dinamikleriyle sürekliliğini sağlayan sosyal, ekonomik ve kültürel faktörler arasında karşılıklı etkileşim ile ticaretin gelişmesinde (Sanayi alanlarının oluşması-Gayrimenkul değerleri) gibi

Niyazi Koca Yazıları

Bir Hayalim Var…

Bunu en az benim kadar, sizin de isteyeceğiniz kanaatindeyim. Benim hayalim ; Sivrihisar’ın kültürü, tarihi, gelenek ve göreneklerinin yaşatıldığı, yaşatılması ve yapılacak faaliyetlerin yürütülmesi için “SİVRİHİSAR KÜLTÜR EVİ”nin Eskişehir‘de hayata

Niyazi Koca Yazıları

Sen Sivrihisarlısın Galiba

Sivrihisar yöremize ait Sivrihisar ağzımızla konuştuğumuz, bildiğimiz veya unutulmaya yüz tutmuş öğle şiveli kelimelerimiz var ki. Bunları yaşatmak ve gelecek nesillerimize taşımak niyetindeyiz. Onun içindir ki, bu sahifeden bize ait

Niyazi Koca Yazıları

Sivrihisar’ın Toprağında İzleri Olan Ünlüler

DERLER Kİ ! SİVRİHİSAR’ın “TOPRAĞINDAN ÇÖMLEK OLMAZ” Bu topraklarda kimler doğmuş, kimler yaşamış, kimler pişmiş; bir hatırlayalım istedim… SELMAN-I FARİSİ : Sivrihisar da yaşamıştır. Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş, güzide sahabelerdendir.

Niyazi Koca Yazıları

Sivrihisar Güneş Kayaları ve Sivrihisar Kalesi

Hilal şeklinde Granit tepelerden teşekkül etmiştir. Sivrihisar bu Güneş dağı yamacındadır. Sivrihisar dan yüksekliği 1000 metreyi bulmaktadır.   Sivrihisar’ın yerleşim yerinin kuzeyinde bulunan  “Güneş Dağları”nın en yüksek tepe noktasında  (Kale

Niyazi Koca Yazıları

Uğruna Kaybedeceğimiz Sivrihisar

Sivrihisar’ımızın bugünkü, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal durumlarına baktığımızda dağınıklık, başarısızlık ve ek­sikliklerin olduğunu bunun en önemli se­bebi olarak da olumsuz “zihniyet” düşünce yapısından kaynaklandığını, bu yapımızla yüzleşmemiz gerekmekte olduğu

Niyazi Koca Yazıları

Bakış Açısı

Gezmek için önce, Üç pınar çeşmesinin kurnasından su içerek başladım. Üç pınar Çeşmesi: “(Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır)Mimari özelliği olan bir çeşmedir. 14 yy. yapılmıştır. Üç Pınar Caddesi sonunda Yenice Mahalle

Niyazi Koca Yazıları

Bir Sivrihisar Varmış Bir Sivrihisar’lı Yokmuş

SİVRİHİSAR’a  her gittiğimde,  başkalarının dışarıda bulduğu yaşama sevinci ve zevki ben bu durağan, sakin ilçemde,  daha fazla huzur bulur ve mutlu olurum, sabahleyin her  uyandığım da kendimi dinlenmiş ve zinde

Niyazi Koca Yazıları

Sivrihisar’ın Kültür Politikası

Kültür,  yaşam biçimi insan ve toplum kuramı diyebiliriz. Kültür toplumun yapısına göre değişerek, öğrendiklerimiz veya yaptıklarımız gibi çok farklı ögeleri vardır. Kısacası kültür bir yerin karakteridir. Tarihine sahip çıkan ve

Niyazi Koca Yazıları

66 Direk

SİVRİHİSAR ULU CAMİİ: Selçuklulardan günümüze kalan en önemli tarihi eserlerden biridir. 1274 yılında Eminiddin Mikâil tarafından yapılmıştır. Sivrihisar’da kadılık yapmış, Nasreddin Hocamızın Torunu olan, (Fatih Sultan Mehmet’in ilk veziri, İstanbul’un

Niyazi Koca Yazıları

Bin Yetmiş Bir

Sivrihisar’ın denizden yüksekliği 1070 metre olduğu yazılır durur. Peki öylemidir? Neden 1071 diye yazılmaz yani 1 metrelik mesafe neden hep küçültülür. 1071 yazılır ise “26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu

Niyazi Koca Yazıları

Kayaların Çocukları

KAYALARIN ÇOCUKLARIYIZ BİZ Seherde Şinşirak tepesinden, doğarken Güneş, Hasan tepe kucak açmış, bekliyordu bir nefes. *** Uyandı her şey, çatırdayan gök gürlemesine, Yeni doğmuş, kayaların çocuğunun sesine. *** Sakarya hiç

Niyazi Koca Yazıları

Sivrihisar’ın Ruhu

1073 yılı ılık bir sonbahar günü,  Ahmet Şah komutanlığında Oğuz boylarından olan Türkmenlerden bir bölümü, Anadolu’nun içlerine doğru fethettikleri yerlere yenilerini katmak, yurt edinmek için at üzerinde  ilerliyorlardı. Önlerine çıkan