Sivrihisar’da Tarım ve Hayvancılık

TARIM: Sivrihisar İlçesi, 2987 KM/2 yüz ölçümü ile Eskişehir’in en büyük ilçelerinden birisidir. İlçemiz de Tarımsal alan; Toplam 1.437,572 (dekar) dır. Bunu Sebze 10.100 (dekar), Meyve 6.117 (dekar), Ekilebilir Tarla vasfı 868.495 Dekar, Ekilebilir Nadasa bırakılan 545.000(dekar). Tarım dışı kullanılmayan alan ise 7.860 (dekar) dır.  Sulanan Tarım arazisi yaklaşık % 15’ler seviyesindedir. 2016 yılı İl Gıda, […]

Sivrihisar’da Ahilik

SİVRİHİSAR’DA AHİLİK -AHİLİK TEŞKİLATI : Ahi birlikleri mesleki ve ahlaki kuruluştur. Ahi birliklerinin içerisinde Kadılar ve Müderrislerde bulunuyorlardı. Amacı İnsanların dünya ve ahrette huzur içerisinde olmalarını ağlamaktır. Şehirlerde ve kırsalda ekonomiyi yönlendiren en önemli güçtür. Meslek dallarına (Esnaf ve Sanatkar) göre bir teşkilatlanma biçimidir. Gayesi haksız kazanç sağlamayı önlemektir. Her sanat dalının bir pir’i olmakla […]

Sivrihisar Gülleri

SİVRİHİSAR’ın GÜLLERİ Dedik ya, Sivrihisar’ın gülleriydi onlar. Koklamasını bilene gül, bilmeyene diken, her birinin kendilerine has davranış biçimleri , tavırlarıyla, konuşmalarıyla, sevecen esprileriyle karşısındakini güldürmesini bilen, insanımızla özdeşleşmiş yaşam biçimleri hafızalarımızda yerini bulmuştur. Kaçımız hatırlarız yaşamımıza dair bir çok olayı, bu insanlarımız olan Mehmet, Hasan ve Kemal yaşam biçimleriyle bizlere bir şeyler mi anlatmışlardı hayata […]

Sivrihisar Partili Olmak

SİVRİHİSAR PARTİLİ OLMAK Bu başlığı, “kültür ideolojisi” veya “zihniyet örgütlenmesi” olarak düşünebiliriz. Bizi biz yapan değerlerimizi yaşatmak adına, sosyo-ekonomik ve kültürel alanlarda güçlü olmak, bize ait kültür değerlerimizi ortak bir değer olarak, yaşadığımız bölge içerisinde, birlikte yaşatabilmeyi birleştirici ve bilinçlendirici olarak, toplumda sosyal bir farklılık oluşturmak arzu ve isteğidir. Bunu yaparken, sahiplenme ve sorumluluk bilinciyle, […]

2023 Yılı Sivrihisar

2023 yılına kadar: Sivrihisar sahipsizlikten ve vurdum duymazlıktan dolayı, içersinde ben Sivrihisarlıyım diyen olmayacak, 100 yıl önce nasıl işgale uğramışsa yine işgal altında olacak. Bu işgal ! Bir kültürün işgali, olumsuzlukların, duyguların, terk edilmenin veya kaybedilmenin yerine gelen bir işgal olacak. 2023 yılından sonra, İlçemiz göç alıp, büyüyüp gelişecek ve kalkınacak, Sivrihisar’lılar yıllarca bekçiliğini yaptığı […]

Sivrihisar’da Bulunan Medreseler-Mektebler-Okullar

-MEDRESELER: İslami ilimlerin yanında, Fen bilimleri ve tabii bilimlerin okutulduğu (Şimdiki yüksek Okul vb.) yerlerdir. Sivrihisar merkezinde toplam (18) adet Medresenin var olduğudur. Zaviyeler sonradan Medreseler olarak. Medreseler de daha sonra Mektep (Okul) olarak dönüştürülmüştür. Medreselerin olduğu dönemlerde de yine Sıbyan (Çocuk) Mektepleri de bulunmakta idi. Müderris : Cami ve Medreselerde ders okutan hoca dır. […]

Sivrihisar Belediye Başkanımıza Açık Mektup

Sayın Başkan, Sivrihisar’ımız tarihi bir ilçe olması, yetiştirdiği ünlü insanlar ve eserler yönüyle, İlimiz İlçeleri içerisinde mümtaz bir yere sahiptir. İlçemiz içerisinde olan bu tarihi camiler, mescidler, türbeler, kümbetler, çeşmeler, mezarlar, ören yerleri, hatta ağaçları ve evler bütün bunlar birer tarihi dokudur. Bunlar bizim tarihi delil, kimliğimiz ve geleceğimizdir. Ecdadımız tarafından hepimize ve insanlığa bırakılan […]

Sivrihisar Evrensel Değerlerin Kaynağıdır

Sivrihisar hakkında bir şeyler söylemek ve yazmak istediğinizde, onunla ilgili yazılacak, söylenecek çok şeyler bulursunuz . Yeter ki, onu anlamaya, tanımaya çalışınız. Ona bir katkınız olduğunda içinde sakladığı manevi gücünün etkisiyle size bereketini sunar, sizi büyütür, yüceltir. Onun bizlere çok şeyler verdiğini görür ve hissedesiniz. Bize ilham verecek duygularınıza tercüman olacak, güçlendirecek o kadar çok […]

Zihinsel Çöküş Ve Düşünce Tembelliği

Toplumuzda oluşmuş olan “ön yargı ve bencillik” hastalığı yüzünden bir araya gelememe, ortak sorumluluk, ortak paylaşım ve birlikte hareket etme gibi değerleri ve duygularımızı yitirdik. Sonuçta her şeyi eleştiren, her şeye muhalefet eden ve sorun üreten bir toplum yapısıyla karşı karşıyayız. Bu toplum yapımızla ekonomik,sosyal, kültürel, alanlarda başarısız olduğumuz gibi, diğer en büyük etkilerden olan […]

Sivrihisar’ın Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişmesinde Ulaşımın Etkisi

SİVRİHİSAR’IN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL GELİŞMESİNDE ULAŞIMIN ETKİSİ Ulaşım, kentin iç ve dış dinamikleriyle sürekliliğini sağlayan sosyal, ekonomik ve kültürel faktörler arasında karşılıklı etkileşim ile ticaretin gelişmesinde (Sanayi alanlarının oluşması-Gayrimenkul değerleri) gibi ekonomik yönüyle yönlendirici hatta belirleyicidir. Sivrihisar, İlk çağlardan beri doğu ve batı yönünde uzanan ve içerisinden geçen en önemli ticaret yolu olan (Kral yolu ve […]

Bir Hayalim Var…

Bunu en az benim kadar, sizin de isteyeceğiniz kanaatindeyim. Benim hayalim ; Sivrihisar’ın kültürü, tarihi, gelenek ve göreneklerinin yaşatıldığı, yaşatılması ve yapılacak faaliyetlerin yürütülmesi için “SİVRİHİSAR KÜLTÜR EVİ”nin Eskişehir‘de hayata geçirilmesidir. Bizler ; köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış, zengin bir kültürün içersin de yetişmiş olmamız. Bizi biz yapan, bir arada olmamıza neden olacak, o kadar […]

Sen Sivrihisarlısın Galiba

Sivrihisar yöremize ait Sivrihisar ağzımızla konuştuğumuz, bildiğimiz veya unutulmaya yüz tutmuş öğle şiveli kelimelerimiz var ki. Bunları yaşatmak ve gelecek nesillerimize taşımak niyetindeyiz. Onun içindir ki, bu sahifeden bize ait olan şive aksanımızla kullandığımız kelimeleri yayınlamayı ve buna sizlerinde katkıda bulunmanızı istiyoruz. Sivrihisar insanının zeki, uyanık duruşu konuşmalarındaki, kavrayış ve yorumlama gücü karsısındaki kişinin, ilgisini […]

Sivrihisar’ın Toprağında İzleri Olan Ünlüler

DERLER Kİ ! SİVRİHİSAR’ın “TOPRAĞINDAN ÇÖMLEK OLMAZ” Bu topraklarda kimler doğmuş, kimler yaşamış, kimler pişmiş; bir hatırlayalım istedim… SELMAN-I FARİSİ : Sivrihisar da yaşamıştır. Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş, güzide sahabelerdendir. Selman-ı Farisi baba evini terk ederek, hakikati bulmanın gayreti içine girmiş.Bu arayışındaki yolculuk seyrinde uğradığı yerlerden biride. Anadolu topraklarında Sivrihisar (Amuriye) olup. burada tanıştığı rahiplerden […]

Sivrihisar Güneş Kayaları ve Sivrihisar Kalesi

Hilal şeklinde Granit tepelerden teşekkül etmiştir. Sivrihisar bu Güneş dağı yamacındadır. Sivrihisar dan yüksekliği 1000 metreyi bulmaktadır.   Sivrihisar’ın yerleşim yerinin kuzeyinde bulunan  “Güneş Dağları”nın en yüksek tepe noktasında  (Kale kalıntıları) mevcuttur. Yaya olarak bir saatte çıkılır.  Ayrıca bu kalenin tam karşısında Hisar beli dediğimiz yerin doğusundaki kayanın üst kısmında da eski  Kale kalıntıları mevcuttur. […]

Uğruna Kaybedeceğimiz Sivrihisar

Sivrihisar’ımızın bugünkü, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal durumlarına baktığımızda dağınıklık, başarısızlık ve ek­sikliklerin olduğunu bunun en önemli se­bebi olarak da olumsuz “zihniyet” düşünce yapısından kaynaklandığını, bu yapımızla yüzleşmemiz gerekmekte olduğu kanaatindeyim. Sivrihisar ile İlgili, hangi konudan bahsedilecek veya olumlu bir şeyler yapılmaya çalışılırsa, mutlaka karşınıza muhalefet etme ve muhalif görme gibi olumsuz bir zihniyet tavrı […]

Bakış Açısı

Gezmek için önce, Üç pınar çeşmesinin kurnasından su içerek başladım. Üç pınar Çeşmesi: “(Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır)Mimari özelliği olan bir çeşmedir. 14 yy. yapılmıştır. Üç Pınar Caddesi sonunda Yenice Mahalle Mezarlığının kuzey kısmındadır.” Çeşme tamamen Kireçle badana yapılmış. Oradan, Ermeni hamamı orasının da harabe şeklindeki hali,devamında restorasyonu yarım kalmış Ermeni Kilisesi, yine aynı şekilde olan […]

Bir Sivrihisar Varmış Bir Sivrihisar’lı Yokmuş

SİVRİHİSAR’a  her gittiğimde,  başkalarının dışarıda bulduğu yaşama sevinci ve zevki ben bu durağan, sakin ilçemde,  daha fazla huzur bulur ve mutlu olurum, sabahleyin her  uyandığım da kendimi dinlenmiş ve zinde hissederim. Ne şehrin sıkıntıları, nede strest hiçbir şey kalmaz. Sabah namazı ile başlayıp,  gün ağarıncaya kadar kaya sakası kuşunun ötüşü ile uyanırsınız.  Haylaz! Serçe kuşları […]

Sivrihisar’ın Kültür Politikası

Kültür,  yaşam biçimi insan ve toplum kuramı diyebiliriz. Kültür toplumun yapısına göre değişerek, öğrendiklerimiz veya yaptıklarımız gibi çok farklı ögeleri vardır. Kısacası kültür bir yerin karakteridir. Tarihine sahip çıkan ve Kültürünü yaşayan toplum karakter sahibidir. Çevremizde tarihi eser gördüğümüzde, giriş kapısının üzerinde veya herhangi bir yerinde kim tarafından ve ne zaman yapıldığına dair,bilgilerin yazıldığı taş […]

66 Direk

SİVRİHİSAR ULU CAMİİ: Selçuklulardan günümüze kalan en önemli tarihi eserlerden biridir. 1274 yılında Eminiddin Mikâil tarafından yapılmıştır. Sivrihisar’da kadılık yapmış, Nasreddin Hocamızın Torunu olan, (Fatih Sultan Mehmet’in ilk veziri, İstanbul’un ilk Kadısı) Hızırbey tarafından da tamir ettirilmiştir. Cami dikdörtgen şeklinde, 67 ağaç direk üzerinde düz çatı şeklinde inşa edilmiş olduğu. Bu kalın direklerden dört tanesi […]

Bin Yetmiş Bir

Sivrihisar’ın denizden yüksekliği 1070 metre olduğu yazılır durur. Peki öylemidir? Neden 1071 diye yazılmaz yani 1 metrelik mesafe neden hep küçültülür. 1071 yazılır ise “26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen Alparslan’ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi Türklere Anadolu’nun kapılarını tamamen açan kesin zafer sağlayan son savaş” […]

Kayaların Çocukları

KAYALARIN ÇOCUKLARIYIZ BİZ Seherde Şinşirak tepesinden, doğarken Güneş, Hasan tepe kucak açmış, bekliyordu bir nefes. *** Uyandı her şey, çatırdayan gök gürlemesine, Yeni doğmuş, kayaların çocuğunun sesine. *** Sakarya hiç dururmuydu, coştukça, coşuyordu, Kayalar göğü delerek, yerinden fırlıyordu. *** Doğmuştu,  Alpdağının çiçeği, çoban yıldızı, Bir daha kök salmıştı, bozkırın ulu çınarı. *** Hiçte kolay değil, […]

Sivrihisar’ın Ruhu

1073 yılı ılık bir sonbahar günü,  Ahmet Şah komutanlığında Oğuz boylarından olan Türkmenlerden bir bölümü, Anadolu’nun içlerine doğru fethettikleri yerlere yenilerini katmak, yurt edinmek için at üzerinde  ilerliyorlardı. Önlerine çıkan ırmak (Sakarya) yol vermek için durulmuş sanki akmıyordu, onun bu cömertliği  üzerine bir köprü (Çandır köprüsü) inşa edilerek ahde vefa gösterilip ilerlemeye devam ettiler, ilerideki […]