Köy & Mahalleler

Back to homepage
Köy & Mahalleler

Sivrihisar Ahiler

1- AHİLER KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Eski adı Aşağı Ada. Ahi Fettah tarafından kurulduğu ve birde değirmen yaptırıldığı H.1011 de yaptırılmış ve 1287 de tamir edilmiş cami

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Aktaş

2- AKTAŞ KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Bu köyün Miralay Dara Zaim Süleyman bey tarafından 1160 göç yılında kurulduğu anlaşılmaktadır. Kültürü: Aktaş köyünün en gözde yemekleri arasında, “Tavuk

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Aydınlı

3- AYDINLI KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: 1936 Yılında kurulmuştur. Göçmen köyüdür, tatar ve muhacir çoğunluk olmak üzere yörük-türkmenler de bulunur. Nüfusu: 2015 yılına göre 256 dır Coğrafya: Eskişehir

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Aşağıkepen

4- AŞAĞIKEPEN KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyün adının nereden geldiği hakkında bilgi yoktur. Ancak köyün içinden geçen suyun Yukarı Kepen’de birkaç kaynaktan çıktığı bilinmektedir. Bu kaynaklara

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Babadat

5- BABADAT KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyün adı Babazaat isimli soydan gelmektedir. Babazaatlar 1071 malazgirt savaşından sonra bu bölgeye yerleştirilmiştir. Sonra bu soy Babazaat ve Karazaat

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Bahçecik

6- BAHÇECİK KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köy halkı 93 harbinde Bulgaristan ve Romanya’dan göç etmiştir. Kültür: Köyün yemekleri arasında sütlü tarhana, sütlü biber, yoğurt tatlısı, kaymaklı kırma,

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Ballıhisar

7- BALLIHİSAR KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köy Romalılar ve Firikyalılar devrinin en muhteşem şehirlerinden Pessinus’un tam üzerinde kuruludur. Mermer yapılı birçok kalıntı bulunmaktadır. Örneğin; Çeşme, mezar taşları

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Benlikuyu

8- BENLİKUYU KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köy, adını Çayırpınar mevkinde bulunan bir kuyudan almaktadır. Eskişehir iline 128 Km., Sivrihisar ilçesine 28 Km. uzaklıktadır. Köyün iklimi, karasal

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Benliyaver

9- BENLİYAVER KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyün eski ismi Gavurören ve Benliyaverviran dır. Benliyaver ismi Kurtuluş savaşında Yunanların köye kadar gelerek düşmanın buradan çekilmesine yardım eden

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Beyyazı

10 -BEYYAZI KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyün ilk adı “Devletşah” olan köyün sonradan “Dolaşa” ve son olarak “Beyyazı” olarak değiştirilmiştir. Eskişehir iline 80, Sivrihisar ilçesine 15 km.

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Biçer

11- BİÇER KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köy 1800’lü yılların ortalarında “Mütevellizadeler” namı ile bilinen ailenin (şimdi soy adları “Biçerli”dir) çiftliği idi. Kurucusu Mütevellizade Kamil Ağadır. Eski tapu

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Böğürtlen

12- BÖĞÜRTLEN KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Çiftlik de denir. 720 göç yılını taşıyan Babadat köyüne ait vakfiyede Babadat köyünün Kızıl Börekli veya Kızıl Börekli nahiyesine tâbi

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Buhara

13- BUHARA KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Eski adı “Bilvanis Çiftliği”dir ama hane sayısı 50’ye yükselince köy olmuştur ve resmi adı Buhara’dır. Sivrihisar’a yaklaşık 30 km uzaklıktadır. Köyde

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Buzluca

14- BUZLUCA KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihi: Çok eskiden Pötürge, Malatya’dan gelip, Buzluca mevkisine yerleşmişlerdir. Şimdiki yeri, üçüncü yerleşim yeridir. Çoğu da Sığırcık köyüne, Kaldırım köyüne ve Yunak

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Çandır

15- ÇANDIR KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Eski adı Hamidiye dir. Romalılar devrinde (Goballom) şato­su Sakarya nehri üzerindedir. Roma generallerinden Manilyos Çandır civarında bir köprü yaptırarak geçtiği sırada

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Çaykoz

16- ÇAYKOZ KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Bu köy 40-50 hane kadardır Eski kayıtlarda da adı Çaykozdur. Aynı zamanda Eminittin Mikâile ait vakfiye vardır. Eski kayıtlardaki Oylukoz

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Demirci

17- DEMİRCİ KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarih: Tarihe baktığımız zaman bu topraklarda ilk önce Hitit sonra Frig sonra ise Pers İmparatorluğu, daha sonra ise Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu,

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Dinek

18- DİNEK KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köy bu adı civar köylerden kasabaya giden insanlar gece bu köyde konakladıkları için almıştır. Bu köyün camii Topaloğlu delaletiyle 1265 göç

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Dumluca

19- DUMLUCA KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Kesin olarak bir bilgiye ulaşılamamakla birlikte, köy halkının yarısından fazlasının 1870′ li yıllardan sonra Aydın ili Nazilli ilçesinden göç ederek

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Dümrek

20- DÜMREK MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Eskişehir iline 130 km, Sivrihisar ilçesine 30 km uzaklıktadır. Nüfusu, 2000 yılı verilerine göre 1.812 kişidir. Beldeye bağlı Yunus Emre mahallesi, Barbaros

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Elcik

21- ELCİK KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyün kurulumu hakkında net bir bilgi yoktur rivayetlere göre 1900 yılların başlarında göçebe halkların birleşmesi sonucu kurulmuştur. Adını burada yaşamış

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Ertuğrul

22- ERTUĞRUL KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Ertuğrul mahallesi, diğer adı da ”Yakapınar”dır. Köy, 1905 yılında kurulmuştur. Azeri Türkmenlerindendir. H.1316-1320 senelerinde Kafkasyadan gelmişlerdir. Dilleri saf ve bozulmamış Türkçedir. Bunlara

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Gerenli

23- GERENLİ KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyün tarihi Bulgaristan’ın Şumnu kasabasındaki (Karamanoğulları) Geren köyü Türklerinin bölgeye göçünden sonra Gerenlilerin isimlerini vermeleri ile başlar. Hakkında ayrıntılı bilgi

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Göktepe

24-GÖKTEPE KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Eski kayıtlardı adı Göktepedir. Ali Şan bey tarafından Akköprüdeki aşiret yerleştirilmiştir. Coğrafya: Eskişehir iline 146, Sivrihisar ilçesine 46 Km uzaklıktadır. Köyün kenarından Sakarya

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Gülçayır

25- GÜLÇAYIR KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Eski adı Ümraniye dir. Tarihçe: Yanından Sakarya Nehrinin geçtiği bir köydür. Eskiden nehrin kenarındayken nehir taşınca daha uzak bir yere taşınmıştır. Hatta

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Güvemli

26- GÜVEMLİ KÖYÜ& MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyün ilk yerleşim yeri Akgüvem olup Doksan üç Harbi’nde Balkanlar’dan göç eden Boşnaklara tahsis edilmiştir. Yunan harbi zamanında yıkılıp yakılan bu

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Hamamkarahisar

27- HAMAMKARAHİSAR KÖY & MAHALLESİ Hamamkarahisar, Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Koçaş, Kadıncık, Dutlu, Çardaközü, Yazır, Mülk, Oğlakçı köyleri ve Nasrettin Hoca Beldesi ile sınır komşusu olmaktadır. Köyün geçmişi; Selçuklu devletine

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Hüdavendigar

28- HÜDAVENDİGAR KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyün çoğunlukla boşnaklardan oluşması; bize bu köyün Balkanlardan göç ile oluşturulmuş olabileceğini işaret eder. Köyün eski adı “Koçcağız”dır. Kültür: Pida denilen bir

Köy & Mahalleler

Sivrihisar İbikseydi

29- İBİKSEYDİ KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Bu köy Seydi Baba yatırıyla anılmaktadır. Rivayete göre köyün yerleşimi şimdiki yerleşiminin biraz daha kuzeyinde Gargeydi isminde bir köydü. “İPEK” Mİ

Köy & Mahalleler

Sivrihisar İğdecik

30- İĞDECİK KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: İğdecik köyünde yaşayan halkın %90’ı Türkmen soylu Manavlardan gelmektedir. Soyu Türkic Türklerine kadar dayanmaktadır. İğdecik köyünün kuruluş tarihi 910 tarihi

Köy & Mahalleler

Sivrihisar İlören

31- İLÖREN KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyün tarihi hakkında geniş anlamda bir bilgi bulunmamakla birlikte, köyün ilk adı bazı kaynaklara göre İlikviran’dır; fakat köy halkından edinilen bilgiler

Köy & Mahalleler

Sivrihisar İlyaspaşa

32- İLYASPAŞA KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Köyde zamanın savaş olmuştur. İlyas adındaki asker paşa ünvanı verilmiş. Köyün ismi İlyaspaşa olarak kalmıştır. Bu köyde eski bir cami mevcuttur.

Köy & Mahalleler

Sivrihisar İstiklalbağı

33- İSTİKLALBAĞI KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Eskişehir iline 111, Sivrihisar ilçesine 11 km uzaklıktadır. Eski adı isrâilbağıdır. Eski kayıtlarda’da böyledir. Bunun adının Sellibağ olması veya Anadolunun Fatihi

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Kadıncık

34- KADINCIK KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Köyün adını “Kadın”, “Kadınoğlu” olarak anılan Yörük boyu ile ilişkilendirmek mümkündür. Üzümü ve pekmezi çok güzeldir. Eskişehir iline 133 km, Sivrihisar

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Kaldırım

35- KALDIRIM KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Eski yerleşim yerlerinde bulunan kalıntılar İslam öncesi döneme ait yerleşim yeri olduğunu göstermekle beraber resmi bilgi mevcut değildir. Ancak Pessinus (Ballıhisar

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Karaburhan

36- KARABURHAN KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. 50 – 60 hane kadardır. Bu aşire­tin Türkistandaki Lopnur gölü civarındaki bir Türk aşireti­nin (Karaburhan) aşiretinin buraya yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Bu köyün

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Karacakaya

37- KARACAKAYA KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Mahallede Selçuk mevkii ve Yağmur Baba, Ahmet Baba türbeleri vardır.  Yemekleri: kelem (lahana) dolması, kuru börek, haşhaşlı gözleme, höşmerim, arabaşı gibi

Köy & Mahalleler

Sivrihisar Karacaören

38- KARACAÖREN KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Karacören aşireti oturtulmuştur. Türk aşiretidir. Türkiye’de bu adda 150-200 kadar köy olduğu gibi nahiyeleride vardır. Burada Binekdeki İbrahim kardaşın şeyhi olan