Sivrihisar Camileri

– SİVRİHİSAR CAMİLERİ – Yunusemre Camii 1970’Ii yıllarda bir dernek marifeti ile yapılıp ibadete açıldı. O muhitte büyük bir ihtiyaca cevap vermiştir. Kaloriferli düz çatılı ve müştemilan bulunan yeni camilerimizdendir. Yunus Emre Mahallesi, Ali Fuat Cebesoy Cad. Sivrihisar, Merkez *** Yeni Sanayi Camii Küçük sanayi bölgesinde dernekçe yaptırılıp 2002 yılında ibadete açılmıştır. Kurşunlu Mahallesi, Hamdi […]

Sivrihisar Ulu Cami

– Cami-i Kebir – Ulu Cami – 77 Diyarın 67 direkle tuttuğu saf, Horasandan İstanbul’a uzanan bir cem hikayesi, Sivrihisar’ın Ulu Camii. Kılıç mescid caminden minber, hayır hasenat ile minare, Konya’dan Mevlana, İstanbul’dan Hızır bey, Horasandan Hasan bin Mehmet’in safının omuzunda yüz yıllara meydan okuyor. (1) Bismillah deyip girelim şu zamanın dehlizine, temelinden minaresine kadar bir […]

Nasreddin Hoca Camii

– Sivrihisar Nasreddin Hoca Camii – Mustafa Altan’ın başkanı olduğu, Yaşar Yurtdaş, Ahmet İleri, Mehmet Tabak, Mesut Ayva, Sadık Kılıç ve Bülent Pekdemir’in yönetiminde görev aldığı Nasreddinhoca Camii Yaptırma Yaşatma Geliştirme Derneği tarafından 2010 yılında ibadete açılmıştır. İç alanı 264 m2’dir Hızırbey Mahallesi, Şehit Üzeyir Demir Sokak – Sivrihisar, Merkez

Yunus Hoca Kümbeti

(H. 673 – Miladi 1274) Cumhuriyet Mahallesi, Eskişehir Caddesi 2928 pafta, 423 ada, 1 nolu parselde ve avlu içinde köşede yer alır. Kubbe 6 met­re çapındadır. Kapı mermer sövelerinde çarkı felekler, yaprak ve bitkisel motifler ve geometrik bezemeli iki şerit arasında, bir geyiği kovalayan aslan figürü, diğerinde karşılıklı iki aslan figürü görülür. Duvar örgüsü almaşık […]

Umurbey ve Sölpük Mescidi

Umurbey mescidi: Bu mescit Kal’aya yakındır. Vakfiyeye göre 570 göç yılında yaptırılmıştır. Umurbey bu mescitle Gecekdeki câmi ve minare ve hamamı, Hamamkarahisarındaki hamam binasını ve Eskişehir Kanlıpınar ya­nındaki Köpek köyündeki mescidi yaptırmıştır. Ve bunla­rın masrafı karşılığı olarak da 36 manifatura dükkânı vak­fetmiştir. Halen bu mevkie Bedestan denir. Bu mescit 40 sene evvel Hacı Hüseyin Taktak, […]

Sinan Paşa ve Cumhuriyet Mahalle Camileri

Sinan Paşa Camii Sivrihisar Yenice mahallesi Lise yanında­dır. Dernekler faslında isimlerini zikretti­ğimiz şahıslar tarafından 1994 yılında kurulan, Yenice mahallesi Sinan Paşa Ca­mi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafın­dan yaptırılmış ve 2001 Mayıs tarihinde ibadete açılmıştır. Kubbeli ve son cemaat yeri bulunan genişçe bir camidir. Minber ve vaaz kürsüsü Ahmet İleri tarafından yapılmıştır. Lütfi Çağlar ın katkıları […]

Akcami

Ak Cami Sivrihisar’da ilk yapılan camilerden olduğu için çok eskidir. Minaresi 12/08/1793 yılında Hacı Ahmet tarafından yaptırılmıştır. 1944 yılında enkazı satılmak üzere yıkılmıştır. Daha sonra Orhan Keskin tarafından cami tekrar yaptırılmıştır. 28 Ekim 1994 Cuma günü ibadete açılmıştır. Ak Mosque is in Demirci Street in Sivrihisar. It is one of the first mosques in Sivrihisar […]

Bayram Musalla Camii

(Tatbikat) Camii İstanbul’un fethi gününe isabet eden 29 Mayıs 1976’da İmam-Hatip Tatbikat Camii olarak ve yapılaşmakta olan Hızır Bey mahallesi sakinlerinin, ihtiyacı için temeli atıldı. Konumu itibari ile anıt eser olarak tasarlanan caminin boyutları dışında, tatbik edilmeyen projesi merhum Cevat Ülger Bey’e (Eskişehir Reşadiye Cami’nin mimarı) yaptırılmıştı. Cami inşa edilirken maddi imkansızlıklar ve gereğinde, bitişiğindeki […]

Yunusemre Camii ve Namazgâh

Yunusemre Camii 1970’Ii yıllarda bir dernek marifeti ile yapılıp ibadete açıldı. O muhitte büyük bir ihtiyaca cevap vermiştir. Kaloriferli düz çatılı ve müştemilan bulunan yeni camilerimizdendir. Adres: Yunus Emre Mahallesi, Ali Fuat Cebesoy Cad. Sivrihisar * * * Namazgâh: Farsça kökenli nemaz kelimesi ile “yer” anlamındaki “gah” edatının bir­leşmesinden meydana gelmektedir. Namaz kılman yer, nemazlık. […]

Aziz Mahmud Hüdai Camii

Sivrihisar Aziz Mahmud Hüdayi Camii This mosque was built by Aziz Mahmut Hüdai in 1591. As it was rebuilt later, it was called new mosque, It was built in wooden style by using big and half circles. Its minaret was built in 1894. The minaret’s length is 26 meters. 1591 yılında Aziz Mahmud Hüdayi tarafından […]

Yenice Mahallesi Camii

(11. yy. -17. yy.) Yenice mahallededir. Sivrihisar’ı fetih (1072) eden gazilerden binbaşı rütbesindeki Ali Dede tarafından yaptırılmıştır.  Sivrihisar’da ilk yapılan camilerdendir ve mi­narelidir. Takribi 300 sene evvel Mesud Paşa tamir ettirmiştir. Daha sonra Kara Zaim Süleyman Bey yeniden yaptırmıştır. Avlusu vakıflarca kiraya verilirken, 1961 yılında Tarihi Eserleri Koruma Derneği tarafından avlu duvarları yaptırılıp ağaçlandırıldı. Daha […]

Kurşunlu Camii

(Baba Yusuf Camii) Tekke sokağındadır. Banisi Baba Yu­suf’tur. Kitabesine göre inşa tarihi 898/1492’dir. Bina plan olarak tek kubbelidir. Üç kub­beli bir son cemaat yeri ve sağında bir minaresi vardır. Son cemaat cephesi ve minare, kesme tastan, diğer kısımları kesme taş üç sıra tuğladan inşa edilmiş­tir. Son cemaat yeri ince iki yan duvarın uzantısıyla ve kare […]

Bodur Camii

Kutbiddin Cami Karacalar mah. Leylak sokakta 396 ada, 1 parsel no da kayıtlıdır. Kayıtta 188 m2 arsası vardır. İsmini kısa boylu minaresinden alır. Esas isminin Kutbiddin Cami olduğu anlaşılıyor. Sivrihisar Karabaşlı mahallesindedir. Kitabesi yoktur. inşa tarihi hakkında bilgi sahibi olamadığımız eski camilerdendir. Güney cephesinde bir medresesi olduğu, halen ayakta olup özel şahıslara geçmiş bulunan bina […]

Elmalı Camii

(Hacı Eskici Mescidi) Karabaşlı Mahallesinde olup, Tahsin Özalp’a göre 1250 / 1834-35 de yaptırılmıştır. Tarihi Eserleri Koruma Derneği, selektör binası olarak kullanılan camiyi yıkılmaktan kurtarmış, bir şiire sonra Hafız Bahri TOK’un fahri hocalık yaptığı Kuran Kursu olarak kullanılmış. İslâmî İlimler Vakfının onarımları ile, yanındaki evi ve kendisi ayakta kalabilmiştir. Ramazanlarda hanımlara mukabele okunmaktadır. Elmalı Kur’an […]

Akdoğan Mescidi

(15. Yy.) Akdoğan mahallesi Unkapanı Caddesi 2928 numaralı pafta, 170 numaralı ada, 2 numaralı parselde kayıtlı olup saat kulesi arkasındadır. Boyutları: Dış 49×7.57 m. İç 5.57 x 6.64 metredir. Kapısı doğu cephenin kuzey kösesinde olup üzeri siperlidir. Doğu duvarında üç pencere, 1 ve 3. pencereler üzerinde tepe pencereleri, kıble duvarında ve batı duvarında ikişer pencere […]

Hızır Bey Mescidi

(Kubbeli Mescidi) H. 847/1438-39 Cami ölçüleri: 7.80 x 7.60 m. Kubbe çapı: 6.5 metre Kubbeli mahallesindeki Unkapanı’ndan yukarı çıkarken sağdaki ilk sokaktadır. Nasreddin Hocanın torunu ve fethi müteakip 30 Mayıs 1453‘de İstanbul kadısı ve İstanbul Efendisi olan Hızır Bey tarafından yaptırılmıştır. 1960 yılına kadar Maliyenin eski evrak deposu olarak kullanılan harap vaziyette­ki mescid, Tarihi Eserleri […]

Balaban Camii

Elmalı Mahallesi Cennet sokakta olup Balaban Çeşmesi kuzeyindedir. Ada:232 pafta: 1 de Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlıdır. Taşınmaz Yüzölçümü: 314 m2’dir. Cami 12.50×19.50 m. dıs 11.00×18.00 m. iç ölçülere sahip olup (198) 200 m2’dir. Güzel tuğla isçiliği ile yapılmış bir minaresi vardır. Banisinin Sofya Fatihi (1385- Yıldırım Beyazıt Han zamanı) Balaban Bey (Tacütterevarih. 158-159. sahife) […]

Kılıç Mescid Camii

Camisi yıkılmış yalnız minaresi kalmıştır. Bu mescidden ismini alan Kılıç Mahallesi, Kağnı pazarı meydanında 28-29 Hd. numaralı pafta, 168 ada, 1 nolu parselde yer almaktadır. Caminin bu mahallede oturan, Oğuz boylarının Kılıç aşiretinden ismini alması mümkün olduğu gibi, Sivrihisar kılıçla feth olunduğu için ve kılıca dayanılarak hutbe okunan ilk mescid olması dolayısıyla de bu ismi […]

Hazinedar Mescidi

(H. 673 – M. 1274) Hazinedar Mescidi, muhteşem hat ve süsleme sanatıyla, mihrap üzerindeki freskiyle, 1967’de Cambridge’de Uluslararası 3. Türk Sanatları Kongresinde bildiri konusu olmuştur. Anadolu’da fresk olarak yapılmış olduğu bilinen Kâbe motifli ilk örnek Hazinedar Mescidi’nde bulunmaktadır. Hazinedar Mescidi’nin, Hazinedar Medresesi öğrencilerince dershane olarak kullanıldığından minaresiz olduğu ve yanı başına Hoşkadem Camii’nin yapıldığı sanılıyor. […]

Hoşkadem Camii

Sivrihisar İlçesi Merkezinde bulunan bu cami için Merhum Tahsin Özalp, H.673/M.1274 tarihinde, Selçuklu hükümdarı ve Ulucaminin banisi Emineddin Mikail’in hazinedarı, Necibüddin Mustafa tarafından eşi Hoşkadem için yaptırıldığını beyan eder; Dr. Halime Doğru ise vakıf kayıtlarında bu caminin yaptırıldığı tarihin belli olmadığını, beyanla birlikte Hacı Hoşkadem tarafından yaptırıldığını, 15. yy. a ait Başbakanlık arşivi Tapu Tahrir […]

Hamamkarahisar Camii

Yapılış Tarihi: H.657/M.1259 Hamamkarahisar Köyü Çardak Hamamı mevkiinde 127A 10 ab numaralı pafta, 4 Ada, 2328 numaralı parselde Vakıflar Ge­nel Müdürlüğü adına kayıtlıdır. Hamam tesislerinin güneyindedir. Banisi: Emir Seyfettin Kızıl’ın Türkmen Bayındır Boyu Beyi olduğu (T. Özalp, s. 31) ifade edilir. İzzeddin Keykavus’un Ankara’ya sığınan kardeşi 1. Alaaddin Keykubat m (1220-1237) elinden bu şehri alma […]