Sivrihisar’ın İstiklal Savaşında Yaptığı Fedakarlıklar

– Sivrihisar’ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu, Beşinci Kafkas Fırkası ve Sivrihisar’ın İstiklal Savaşında Yaptığı Fedakarlıklar – Sakarya savaşı bütün şiddetiyle sürüyor. Yunan ordusu, yedi düvelin desteği ile savaşı kazanıp, Ankara’da kurulan millet meclisini yıkmak çabasında… Mecliste karamsarlık havası esiyor. Millet meclisini Kayseri’ye nakletmek üzere hazırlıklar yapılıyor. Meclisteki milletvekillerinin bir kısmı nakle karşı çıkarak bir bildiri yayınlayıp meclisi […]

Mezar Yerinin Tespiti İle İlgili Gerçekler

Ahmet Bican Atmaca’nın 15 Kasım 2017 tarih ve 1345 sayılı Sivrihisar’ın Sesi Gazetesinde yayınlanan yazısı. Nasreddin Hocamızın Kızının Mezar Yerinin Tesbiti ile ilgili gerçekler ! Nasreddin Hocamızın Kızının mezar yerinin tesbiti ile ilgili çeşitli beyanlar yayınlanıyor. Ancak mezar yerini bulan kişinin ismi kapanıp, gizleniyor. Şöyle ki!.. Değerli hemşehrimiz Prof. Dr. Erol Altınsapan mezar yerinin tesbiti […]

Sivrihisar’ın işgali ve Kurtuluşu

– 20 Eylül Sivrihisar’ın işgali ve Kurtuluşun Safahatı – Sivrihisar’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümünü kutluyoruz. Ordumuzun Sakarya gerisine çekilmesi nedeniyle Yunan ordusu; 17 Ağustos 1921 tarihine rastlayan Kurban Bayramının birinci günü Sivrihisar’ı işgal etti. Sivrihisar halkı 35 günlük işgal esnasında; eza ve şenaatin her türlüsünü yaşadı. İşgali müteakip Yunan ordusu karargâhını Sivrihisar’a yerleştirmiştir. Bir hafta […]

Bir Yeni İsim İki İstek

BİR YENİ İSİM – İKİ İSTEK ! Sivrihisar Belediye Meclisi Mart 2017 tarihinde yaptığı toplantıda, Ordu caddesinin (!) ismini Prof.Dr. Nabi Avcı caddesi olarak değiştirmiş. Meclisimizin verdiği bu karara saygı duyduğumu ifade ediyorum. Gereği varmış ki ! bu karar alınmış… TÜRK-İslâm geleneğinde, böyle seçkin hizmetler veren kişilerin isimleri, belirgin yerlere konup, kadir şinaslık örneği gösteriliyor. […]

Sivrihisar Ekonomik Yönden Canlandırılmalı

Sivrihisar ilçesi sosyo-ekonomik yönden küçülen, geriye giden bir konumdadır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında 124 köy sayısı 65’e düştü, nüfusumuz azalıyor. Bunun nedeni, ayırımlar ve göçtür. Nüfusu ilçede tutacak iktisadi kuruluş çok az.. Sadece birkaç mermer fabrikası ve tavuk yetiştiren iki kuruluş mevcut… Sivrihisar, kamu kuruluşları ile ayakta durmaya çalışıyor. İlçenin kuzeyinden geçmesi planlanan otoban ile Günyüzü tarafından […]

Sivrihisar’da Ağaç İşletmeciliği

Sivrihisar’da Ağaç İşletmeciliği ve Ulu Cami’nin Emsalsiz Minberi 1071 yılında Selçuklu – Bizans savaşını takiben, Ankara savaşından sonra Sivrihisar’a uç olarak yerleştirilen Kılıçlı (Salur) Türkmenleri Orta Asya’dan getirdikleri dokuma mesleklerinin yanı sıra, Debbağlık, Demir, Bakır işletmeciliği ve ağaç işletmeciliğini de icra etmişler ve Sivrihisar’ı bir sanayi şehri yapmışlardır… Bu yazımda, Sivrihisar’daki ağaç işletmeciliğinden bir örnek sunarak, […]

Satırangız Faciası

SATIRANGIZ FACİASI VE KURTULUŞ Satırangız, (Kınık yolunda) Sivrihisar’ın yaylasıdır. Çiftçilik ve koyunculukla iştigal edilir. Yayla halkı Yunan işgalinde en feci akibete maruz kalmıştır. Olayın bizzat içinde olan kişilerin verdiği ifade aynen şöyledir. Sakarya’da Kahraman Ordumuzdan yediği darbenin sarhoşluğu içinde kaçmakta olan düşman askerleri, bu darbenin acısını, müdafaasız halktan çıkartmaya koyulmuştur. Diğer köylerde işlenen zulüm burada […]

Fetö Haininin Yaptığını Düşman Bile Yapmadı

Fetö haininin yaptığını düşman bile yapmadı!. Hasbelkader elli yıldır gazetecilik ve yazarlık yapmaktayım. Bu zaman içinde kitaplar yayınladım. İlk kitabım Osmanlıcadan çevirip derlediğim “Sivrihisar’da Yunan Mezalimi” ve “Eskişehir İli İlçeleri ve Köylerinde Yunan Mezalimi”dir. Yunanlıların yaptığı mezalimi ve işkenceyi yazarken ellerim titredi. Böyle bir şenaatin batılılar tarafından yapılması, insanlık için utanç vericidir…. Yüzlerce Müslüman TÜRK katledilmiş, […]

Belediye Başkanımıza ve Meclis Üyelerimize Teşekkür

Türk-İslam geleneğinde çok anlamlı tarihsel, örf ve ananemiz vardır. Maziye saygı ve vefa… Bu geleneğin aksiyonunu semtlere, mahallelere, cadde ve sokaklara verdiğimiz isimlendirmeler de görüp, geçmişimizdeki değerlere iftihar vesilesi olmuşuz ve halen de olmaktayız… Bu güzel tezahürlerin birçoğunu Sivrihisar’ımızda da görmekteyiz. Bir örnek vermek gerekirse, camilerimize, çeşmelerimize vs. verdiğimiz isimlerdir. Bu husus Sivrihisarımızın tarihsel ve […]

Şu Dünyanın Haline Bak

Yurdumuzun güneyi bir ateş kütlesi olmuş cayır cayır yanıyor… Yangını söndürecek kimse yok!.. İnsanlar yur­dunu, evini terk etmiş kaçıyor… Bunlar niye kaçıyor diye soran da yok!.. Bu kaçışın faturasını da Türkiye ödüyor… Bu kaçışın nedeni belli. Ama üzerine doğru dürüst gi­deni yok!.. Bir yanda moskof gâvuru, bir yanda farisiler ateşi körüklüyor… Ruslar havadan, farisiler karadan […]

Sivrihisar’ın Tarihi ve Kültürel Değerlerine sahip çıkalım

Sivrihisar’ın Tarihi ve Kültürel Değerlerine sahip çıkalım… Miiii şairimiz, rahmetli Mehmet Akif Ersoy’un “sahibi olmayan memleketin batması haktır, Sen sahip olur­san batmıyacaktır” sözü üzerinde durduğumuzda, aklıma Sivrihisar gelir… Sivrihisar’ın Osmanlı’nın son dönemleri ile birlikte, sahipsiz kaldığı, tarihi ve kültürel değerlerinin heba edildiğini görmekteyiz. Birçok ata yadigarı eser ve evlerin yıkıldığı görülüyor… Rahmetli büyük âlim Hızırbey’in […]

Osman Afif Efendi’nin İsmini Bir Caddeye Verelim

Sivrihisarlı Şeyh Osman Afif Efendi’nin İsmini Bir Caddeye Verelim Sivrihisar ilçesi, Türk yurdu olandan bu yana; dini ve sanayi gelişimi ile ün yapmış beldelerden biridir. Dini yönden önemli gelişmelere sahne olmuş, kurulan Tekke, Medrese ve Külliyelerde adeta bir huruç yaşanmıştır… Medreselerde, büyük âlimler yetişmiş, Sivrihisar bir ilim ve irfan yuvası olmuştur… Bu Medreselerden biri de Sivrihisar’ın […]

Çardak Termal Tesisleri

KIYMETİNİ BİLEMEDİĞİMİZ ! ÇARDAK TERMAL TESİSLERİ Yaşadığımız çağın baş döndürücü teknolojik gelişmeleri, insanoğlu için yeni ufuklar açarken, birçok da problemler ortaya çıkarıyor. Bunların en önemlisi köyden kente akın nedeniyle şehirleşme ve getirdiği arazlardır. Büyük kentlerimizde yaşayan insanları hava kirliliği ve stres ile başbaşa bırakıyor. Bu hususlar insanları ruhsal ve sinirsel çöküntüye itiyor… Bu sebepledir ki şehirlerde […]

Sivrihisar Sempozyumu’na Sunulur

TARİHİ, KÜLTÜRÜ ve SANATIYLA SİVRİHİSAR SEMPOZYUMU’NA SUNULUR Her yönüyle bir tarih ve kültür şehri olan; Frig, Roma, Bizans dönemleriyle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin medeniyetini ve kültürünü bağrında taşıyan Sivrihisar için düzen­lenen bu sempozyumu hazırlayan “Sivrihisar Kaymakamlığı, Sivrihisar Belediyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi mensuplarına teşek­kür ediyoruz. Her haliyle, ilmin, ülemanın harman olduğu Sivrihisar […]

Gülme Komşuna Gelir Başına

Türkiye yıllardır dış destekli terör ile uğraşıyor.. Avrupa ülkeleri kapılarının eşiğindeki bu illeti seyretti… Hatta gizli aşikar destek verdi. Halen de destek ve­riyor… Türkiye bu bela ile uğraşırken, birde başına Suriye çıktı… İki milyon in­san, Eset’in zulmünden kaçarak ülkemi­ze sığındı… Güneyimizde baş gösteren ve beş yıldır süren terör ve kaos’u batı ülkeleri seyretti.. Terör ve […]

Osman Yüksel ve Eskişehir Seçimleri

Eskişehir gazetelerinin birinde, 01 Kasım’da yapılacak Milletvekili seçimlerinde AK Parti aday adaylarının içinde Osman Yüksel’inde ismini okudum… Ne kadar sevindiğimi tarif edemem… 1948 yılından bu yana sağ kulvarda siyaset yapmış biri olarak, sevdiğim, takdir ettiğim bir siyasetçi olan Osman Yüksel, engin hoşgörü ve tevazusuyla; her kesime yakın mesafesi ile Eskişehir halkının kalbinde yer etmiş bir […]

İlçemizde Heba olan Girişimler!

Sivrihisar’ın ekonomisini güçlendirmek için sosyo­-ekonomik bir takım girişimler oldu. Bunların bazıları gerçekleşti. Bazıları ise vurdum duymazlık, adam sende bana ne havaları ile heder olup gitti… Bunlardan ilki kısa adı SİTSATAŞ olan Sivrihisar Top­rak Sanayi Anonim Şirketidir. Ne yazık ki büyük ümitler­le kurduğumuz bu şirket, üretim aşamasına gelmiş iken, birtakım mülâhazalarla, kısır döngü ve çok bilmiş­lik […]

Dr. İlhan Kıyık’ı Uğurlarken

Hemşehrimiz Dr. İlhan Kıyık, yıllar boyu doğup büyüdüğü Sivrihisar’da hizmet yaptı. Gerek muaye­nehanesinde, gerekse Devlet Hastanesi’nde çalı­şıp, iyi bir intiba bıraktı. Yaptığı hizmetler için Allah razı olsun diyorum. Emekliye ayrıldığını duydum. Ayrılırken, Allah’a ısmarladık demeyi sanırım ya unuttu veya vakit bu­lamadı. Velinimeti olan Sivrihisar halkına karşı bir iğbirarı (gücenme,kırgınlık) olacağını sanmıyorum. Çünkü Allah daha ziyade […]

İz Bırakanlar

Eskişehir ve Sivrihisar’da iz (eser) bırakanlar Bu yazı dizime merhum Menderes Hükumetinin iki Bakanı, Hasan Polatkan ve Kemal Zeytinoğlu ile başlıyorum. Merhum Hasan Polatkan, yüksek tahsilini Ameri­ka’da yaptı. Tahsilini bitirdikten sonra Amerika hü­kümeti, bu değerli insanı bırakmak istememiş, önemli yerlerde görev vermek istemiştir. Merhum Hasan Polatkan, bu tekliflerini kabul etmeyerek “Milletim beni kendisine hizmet için buralara […]

Belediyecilikte İstişare

Belediyecilikte İstişarenin Önemi İstişare, yapılacak bir iş İçin tecrübeli, emin ve bilgili kimselerle her yönden konuşmak meşveret etmek anlamında bir kelimedir… İstişare cemiyet içinde, özellikle kamu hizmeti gören Belediyecilikte önemlidir. Belediye meclisleri aslında istişare kuruludur.. Yüce dinimiz İslâmiyette de istişare önemlidir. Peygamberimiz (SAV.) bile yapılacak bir işte sahabenin fikrine baş vurmuştur. İstişare halk hizmeti yapan […]

2014 yılını Uğurlama Destanı

Ülkemize huzur gelecek diye sevindik! Huzur yerine, çeşit çeşit dertler edindik.. Yurdumuzu kaosa karmaşaya çevirdik !.. Senden de vefa göremedik uğurlar ola… Tatlı rüyaları hayırlara yoramadık, Karamsar tablonun önünü açamadık.. Milletimize sevinçli haber sunamadık. İkibinondört yılı uğurlar ola… Kandil denilen belayı yok edemedik, Açılım dedik, açılan deliği kapatamadık.. Çözüm süreci dedik, henüz çözemedik.. İkibinondört yılı […]

Çalıştay’dan Beklediklerimiz !

14 Aralık Pazar günü Sivrihisar Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile Sivrihisar Değerleri Çalıştayı düzenlendi. Nasreddin Hoca Düğün Salonunda yapılan toplantıya çok sayıda katılım oldu. Bu toplantıya “Sivrihisar’ın Sesi Gazetesi” sıfatıyla bende katıldım. Katılımcılara beş maddelik bir bildiri sunarak, Sivrihisar’ın bazı sorunlarını dile getirdim. Zira Sivrihisar’ın sorunlarını bizden iyi bilen kimse […]

Huzur Evi Derneği

Huzur Evi Derneği kapatılmasın !. 1949 yılından bu yana, hasbelkader Sivrihisar’ın sosyo ekonomik hizmetlerinde bulunmuş bir kişiyim. Bu hizmetleri kader birliği yaptığım arkadaşlarımla birlikte gerçekleştirdik. Bu gayret ve çalışmalarımız esnasında bir şeye şahit oldum. “Sivrihisar halkı verilenin yerine konduğuna İnanırsa, elinden geleni yapar ve verir.” Sivrihisar’da bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz hizmetlerle gurur vesilemiz olan İslami […]

Ne Söyledik Ne İstedik

Milli Eğitim Bakanımız Prof. Nabi Avcı’ya ne söyledik, ne istedik… Milli Eğitim Bakanımız Prof. Nabi Avcı’yı Sivrihisar’da ağırladık. Günyüzü ilçesini ziyaretten sonra Sivrihisar Dörtyol kavşağında karşıladık. Eskişehir AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, ilçe idare kurulu üyeleri, ilçe Milli Eğitim ve Okul Müdürleri ile çok sayıda partili tarafından karşılanan Nabi […]

Bakan’a Açık Mektup

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza Açık Mektup Saygıdeğer Bakanım ; Sivrihisar ilçesi, ekonomik yönden; tarım, hayvancılık ve eğitim kuruluşlarıyla ayakta durmaktadır. Bu yıl kuraklık sebebiyle tarımdan beklenen verim alınamadı. Malum olduğu üzere, Ülkemizin dörtte üçünde hüküm süren kuraklık; özellikle tarım kesimini ekonomik yönden sıkıntıya soktu… Tarlaların çoğuna biçer döver girmedi. Çiftçinin bu durumunu nazara alan […]

Sivrihisar’ın Kaderi

Sivrihisar’ın Kaderi Böyle Olmamalı… Sivrihisar ilçesi TÜRK’e yurt olandan bu yana çeşitli merhalelerden geçmiş, mübarek bir beldedir. Hacı Bayram-ı Veli Hz. ifadesi lie “Kırkların makamıdır” Bu makamların üzerinde oturan bizler, bu övgüye lâyık bir toplum olamadık! Rahmetli Mehmet Akif Ersoy’un “Sahibi olmayan memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır” dizelerinde ifade ettiği gibi, bizler […]

Bakan’a Açık Mektup

Milli Eğitim Bakanımız Prof. Nabi Avcı’ya Sivrihisar’dan açık mektup Saygıdeğer Bakanımız; Sivrihisar ilçesi, ekonomik yönden; tarım, hayvancılık ve eğitim kuruluşlarıyla ayakta durmaktadır. Bu yıl kuraklık sebebiyle tarımdan beklenen verimin alınması beklenmiyor. Eğitim yönünden orta dereceli okulların birkaçı dışında hepsi mevcut. Ancak, büyük emek ve gayretlerimizle vücuda getirilen; ESOGÜ’ye bağlı Sivrihisar Meslek Yüksek Okulumuzu istenilen seviyeye […]

Sivrihisar ve Köylerinde Yunan Mezalimi

ÖNSÖZ “Sü uyur. Düşman uyumaz.“ Hele bu düşman, sahte Bizans varisi Yunan olursa… Yeni doğan çocuklarının kulağına “Megalo idea” [1] diye üfleyip, öğrencilerine durmadan Türk düşmanlığı aşılayarak; İstanbul ve İzmir’den Ankara’ya kadar olan topraklarımızı haritalarının içinde gösterme küstahlığında bulunan, bu milletin dostluğunu kabul edip, gaflet İçinde uyumak varlığımızı kendi ipimizle boğmak olur. Bu gafletin en acı […]

Kültür Başkenti

Sivrihisar’da Yazıklar listesine bir kaybı heder daha eklendi. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı, kalıcı eserler projeleri kapsamında, Sivrihisar’a yapılması planlanan, iki Selçuklu Hamamı ile birkaç Osmanlı Evinin restore edilmesi maalesef yapılmadı. İlgililerden aldığımız bilgiye göre Sivrihisar’a yapılacak restorasyonlar için gerekli ön çalışmanın yapılamadığı, bu yüzden projelerin iptal edildiği söyleniyor. Yazık oldu demeye dilim […]

Seçim Beyannameleri ve Sit

Ahmet Bican Atmaca 30 Mart 2014 yerel seçimlerine az bir süre kaldı. Siyasi partile­rin Sivrihisar Belediye Başkan Adayları da seçim beyanname­lerini yayınladılar. Sivrihisar’ın her yönden ufkunu açacak en önemli ve benim de yıl­larca uğraşıp mücadelesini verdiğim, Sivrihisar’ın başına bela olan SİT meselesidir. Değerli bir aday kardeşim bu meseleyi beyannamesine koy­muş, kendisine Allah razı olsun diyorum… […]

Tarihi İpek Yolu ve Sivrihisar

Ekim Cumhuriyet Bayramında hizmete girecek olan Marmaray, deniz altı tüneli ile gündeme oturan, Tarihi İpek (kervan yolu) yolunun en önemli merhalesini oluşturan Sivrihisar’da Gündeme geldi. Tarihi İpek Yolu; Sivrihisar içinde gündeme girecek bir olgudur. Bu yol; Frig, Roma ve Bizans dönemlerinde, Sivrihisar coğrafyasına da önemli damgalar bırakmıştır… Tarihi Han ilçesinden kalkan Ticaret Kervanları, Kaymaz kasabasında […]