Çeşmeler

SİVRİHİSAR ÇEŞMELERİ Sivrihisar’da somut kültürel miras olarak değerlendirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması gereken çok sayıda çeşme bulunmaktadır. Bu çeşmelerin bir kısmı yakın zamanda yapılmıştır. Tescilli ve tescilsiz çeşmelerin çoğu su sorunu çeken ilçede aktif olarak kullanılmaktadır. Elmalı Mahallesinde Demirci, Demirci Mahallesinde Nemane ve Gedik Mahallesinde Ali Dede Türbesi yakınında bulunan çeşmeler Sivrihisar tescilsiz çeşmeleri arasında […]

Sivrihisar Hamamları

Başlıklar 1- Çardak Hamamı 2- Seydiler Hamamı 3– Kumacık Hamamı 4- Küçük Hamam 5- Sinan Paşa Hamamı 6- Yeni Hamam 7- Hıristiyan Hamamı HAMAMLAR 1- Çardak Hamamı Hamamkarahisar köyünde Dutlu ve Kadıncık köyleri yol ayırımından evvel, tarihi köprüden sonra sağda ve Hamamka­rahisar caminin kuzeyinde yer alır. Tahsin Özalp, Umurbey vakfiyesine dayanarak, hamamın 1175 yılında Umurbey […]

Su Değirmenleri

Su Değirmenleri; Su gücü ile çalışan değirmenlerdir. Ço­cukluğumuzda değirmenlerle tanışma­mız masallarla olmuştur. Değirmenlerde geçen cin peri ve bilge masalları çok ilgi çekici idi. Bir de sahip oldukları merkep­lerle gece gündüz demeden buğdayları götürüp, öğüttürüp getiren cefalı ve ve­falı insanlar çocuk gönlümde değirmen merkezli kahramanlık senaryoları oluştu­rurdu. Hane reisi kışlık dediği buğdayını amba­rına depoladığı, bağını bozup […]

Hanlar ve Kervansaraylar

“Bu iki tabir çoğu zaman birbirine karış­makta, eş anlamda kullanılmaktadır. Genellikle ticaret yollan üzerinde yükselen kervansaraylar, Anadolu’da Selçuklular’ın yüksek kültürünü en canlı şekilde aksetti­ren eserlerdir. Anadolu’da Selçuklu sanatı­nın kudretini, büyüklüğünü ve teşkilatını, sağlamlığını gösteren abidelerdir. Bunla­rın plan ve süsleme motifleri, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçukluların “Ribat” adını verdikleri önceki Türk kervansaraylarına dayanmaktadır. Çoğu Selçuklu Sultanları ve […]

2014 Ramazan İftar

Sivrihisar Belediyesi İftar Yemeği Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi Belediyesi tarafından Şadırvan Meydanında bir iftar yemeği verildi. İftar Yemeğine, İlçe Kaymakamı Hüseyin Çakırtaş, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Eskişehir Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Milletvekili Ülker Can, Eskişehir Büyükşehir eski Belediye Başkan adayı Harun Karacan, Sivrihisar Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, iş adamları ve kalabalık halk topluluğu katıldı. […]

Sivrihisar Medresesi

Pek çok öğrenci yetiştirmiş olan Sivrihisar medresesi’nin hangi tarihte yaptırıldığı bilinmemektedir. Kanuni devrine ait vakıf defterinde, Melikşah Beyin “kendi medresesine” mülkü olan, Polatlının Pazar Çağlayan köyünü bağışladığı belirtilmiştir. 1465 tarihli Kirmastı defterinde vakfın “Kadimü’z zamandan” beri devam ettiği yazılıdır. Selçuklulardan intikal eden vakıflar genellikle Sultanın ismi açıklanarak verilmektedir. Osmanlı Sultanları için de uygulama aynı olduğu […]

Kurşunlu Camii Tamir

HACI POTELLİĞİN KURŞUNLU CAMİYİ TAMİR HİKÂYESİ: Aradan yüz yıllar geçmiş, Kurşunlu Camii Şerifi ta­mire muhtaç hâle gelmiş. Mahalle halkının tamire gücü yetmiyor kıtlık yılları, bu yıllarda herkes ancak karnını doyurabiliyor. Düşünmüşler camide üst üste serilmiş, fazla miktarda kilim var. Âdet olmuş her ölen için ca­miye bir kilim seriliyor. Mahalle ihtiyar heyeti toplan­mış karar almışlar. Camideki […]

Orhan Keskin Kimdir

Orhan Keskin 17 Nisan 1933 yılında Sivrihisar’da dünyaya gelmiştir. İlkokulu Sivrihisar’da, ortaokulu ve liseyi Eskişehir Lisesi’nde (Atatürk Lisesi) okumuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra askerliğini 27 Mayıs 1960 ihtilali sırasında Kırklareli’nde tamamlamıştır. Eskişehir Adliyesi’nde avukatlık stajını tamamlayarak 1961 yılında Sivrihisar’da avukat olarak çalışmaya başlamıştır. Bu sırada öğretmen ihtiyacı üzerine iki yıl süreyle ortaokul […]

Emineddini Mikail Kimdir

Eminüddîn Mîkâîl’in Hayatı Sivrihisar da bazı tarihi eserlerin (Ulu cami) yapımında ve  yenilenmesinde adı geçen Emineddini mikâil: Rum asıllı olup, gerçek ismi Mihal’dir Sonradan Müslüman olmuştur. (M.1200-1240 yılları) Babasının adı Abdullah olması da bunu teyit etmektedir. Ulu Caminin doğu girişi ahşap kasalı ve ahşap kapılıdır. Bu kapının en üstünde bir kitabe ve yanında Mikâil denilen ka­natlı […]

Seydi Mahmud Zaviyesi

Seydi Mahmud Zaviyesi ve Eyvanlı Mescid Eski tapu kaydında: “Sivrihisar Kurşunlu Mah. Tarih: Şubat 1928 C;33 Sah:85 No:87 Cinsi: Evkaftan İdare-i hususiye-i vilayete medaren Şıh Ziyaeddin Medrese’si namı ile maruf tekke olarak istimal edilen fev­kani (üstte) 11 oda 1 dersane ve bodrum ve tahtani iki oda iki hela maa avluyu ha­vi medrese.” diye geçer. Buranın […]

Alemşah Kümbeti

SİVRİHİSAR ALEMŞAH KÜMBETİ (Mescidi) H.728 – M.1327 Kümbet: Anadolu Selçuklu dönemlerinde yapılan ve kendine özgü yapısı olan anıt mescidler, anıt mezarlardır. Alt katında mezar, üst katında mescid bulunan ve iki katlı inşa edilmiş olan yapılardır. Genellikle büyük devlet ve din adamları için yapılmıştır. Üstü koni veya piramit şeklinde bir külahla örtülmüş olan özellikle Selçuklular devri […]

Yunus Hoca Kümbeti

(H. 673 – Miladi 1274) Cumhuriyet Mahallesi, Eskişehir Caddesi 2928 pafta, 423 ada, 1 nolu parselde ve avlu içinde köşede yer alır. Kubbe 6 met­re çapındadır. Kapı mermer sövelerinde çarkı felekler, yaprak ve bitkisel motifler ve geometrik bezemeli iki şerit arasında, bir geyiği kovalayan aslan figürü, diğerinde karşılıklı iki aslan figürü görülür. Duvar örgüsü almaşık […]

Doğan Aslan Mescidi

Doğan Aslan (Emir-i Alem Togan) Kümbetler, Anıt Mescitler Mülk Köyü Doğan Aslan Mescidi Mülk Köyü mezarlığının bulunduğu yığ­ma tepe üzerinde, 105 numaralı pafta, 3257 numaralı adada yer alır. Ankara-Eskişehir yolundan geçerken görülür. Mülk Köyü, Salihli yakınlarındaki antik Sard şehri ile Mezopotamya’daki Sus şehrini bağlayan eski “Kral Yolu” üzerindedir. Banisi: Gıyaseddin Keyhüsrev 11. /1237- 1246)’nin bayraktarı, […]

Umurbey ve Sölpük Mescidi

Umurbey mescidi: Bu mescit Kal’aya yakındır. Vakfiyeye göre 570 göç yılında yaptırılmıştır. Umurbey bu mescitle Gecekdeki câmi ve minare ve hamamı, Hamamkarahisarındaki hamam binasını ve Eskişehir Kanlıpınar ya­nındaki Köpek köyündeki mescidi yaptırmıştır. Ve bunla­rın masrafı karşılığı olarak da 36 manifatura dükkânı vak­fetmiştir. Halen bu mevkie Bedestan denir. Bu mescit 40 sene evvel Hacı Hüseyin Taktak, […]

Sinan Paşa ve Cumhuriyet Mahalle Camileri

Sinan Paşa Camii Sivrihisar Yenice mahallesi Lise yanında­dır. Dernekler faslında isimlerini zikretti­ğimiz şahıslar tarafından 1994 yılında kurulan, Yenice mahallesi Sinan Paşa Ca­mi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafın­dan yaptırılmış ve 2001 Mayıs tarihinde ibadete açılmıştır. Kubbeli ve son cemaat yeri bulunan genişçe bir camidir. Minber ve vaaz kürsüsü Ahmet İleri tarafından yapılmıştır. Lütfi Çağlar ın katkıları […]

Akcami

Ak Cami Sivrihisar’da ilk yapılan camilerden olduğu için çok eskidir. Minaresi 12/08/1793 yılında Hacı Ahmet tarafından yaptırılmıştır. 1944 yılında enkazı satılmak üzere yıkılmıştır. Daha sonra Orhan Keskin tarafından cami tekrar yaptırılmıştır. 28 Ekim 1994 Cuma günü ibadete açılmıştır. Ak Mosque is in Demirci Street in Sivrihisar. It is one of the first mosques in Sivrihisar […]

Bayram Musalla Camii

(Tatbikat) Camii İstanbul’un fethi gününe isabet eden 29 Mayıs 1976’da İmam-Hatip Tatbikat Camii olarak ve yapılaşmakta olan Hızır Bey mahallesi sakinlerinin, ihtiyacı için temeli atıldı. Konumu itibari ile anıt eser olarak tasarlanan caminin boyutları dışında, tatbik edilmeyen projesi merhum Cevat Ülger Bey’e (Eskişehir Reşadiye Cami’nin mimarı) yaptırılmıştı. Cami inşa edilirken maddi imkansızlıklar ve gereğinde, bitişiğindeki […]

Yunusemre Camii ve Namazgâh

Yunusemre Camii 1970’Ii yıllarda bir dernek marifeti ile yapılıp ibadete açıldı. O muhitte büyük bir ihtiyaca cevap vermiştir. Kaloriferli düz çatılı ve müştemilan bulunan yeni camilerimizdendir. Adres: Yunus Emre Mahallesi, Ali Fuat Cebesoy Cad. Sivrihisar * * * Namazgâh: Farsça kökenli nemaz kelimesi ile “yer” anlamındaki “gah” edatının bir­leşmesinden meydana gelmektedir. Namaz kılman yer, nemazlık. […]

Aziz Mahmud Hüdai Camii

Sivrihisar Aziz Mahmud Hüdayi Camii This mosque was built by Aziz Mahmut Hüdai in 1591. As it was rebuilt later, it was called new mosque, It was built in wooden style by using big and half circles. Its minaret was built in 1894. The minaret’s length is 26 meters. 1591 yılında Aziz Mahmud Hüdayi tarafından […]

Yenice Mahallesi Camii

(11. yy. -17. yy.) Yenice mahallededir. Sivrihisar’ı fetih (1072) eden gazilerden binbaşı rütbesindeki Ali Dede tarafından yaptırılmıştır.  Sivrihisar’da ilk yapılan camilerdendir ve mi­narelidir. Takribi 300 sene evvel Mesud Paşa tamir ettirmiştir. Daha sonra Kara Zaim Süleyman Bey yeniden yaptırmıştır. Avlusu vakıflarca kiraya verilirken, 1961 yılında Tarihi Eserleri Koruma Derneği tarafından avlu duvarları yaptırılıp ağaçlandırıldı. Daha […]

Kurşunlu Camii

(Baba Yusuf Camii) Tekke sokağındadır. Banisi Baba Yu­suf’tur. Kitabesine göre inşa tarihi 898/1492’dir. Bina plan olarak tek kubbelidir. Üç kub­beli bir son cemaat yeri ve sağında bir minaresi vardır. Son cemaat cephesi ve minare, kesme tastan, diğer kısımları kesme taş üç sıra tuğladan inşa edilmiş­tir. Son cemaat yeri ince iki yan duvarın uzantısıyla ve kare […]

Bodur Camii

Kutbiddin Cami Karacalar mah. Leylak sokakta 396 ada, 1 parsel no da kayıtlıdır. Kayıtta 188 m2 arsası vardır. İsmini kısa boylu minaresinden alır. Esas isminin Kutbiddin Cami olduğu anlaşılıyor. Sivrihisar Karabaşlı mahallesindedir. Kitabesi yoktur. inşa tarihi hakkında bilgi sahibi olamadığımız eski camilerdendir. Güney cephesinde bir medresesi olduğu, halen ayakta olup özel şahıslara geçmiş bulunan bina […]

Elmalı Camii

(Hacı Eskici Mescidi) Karabaşlı Mahallesinde olup, Tahsin Özalp’a göre 1250 / 1834-35 de yaptırılmıştır. Tarihi Eserleri Koruma Derneği, selektör binası olarak kullanılan camiyi yıkılmaktan kurtarmış, bir şiire sonra Hafız Bahri TOK’un fahri hocalık yaptığı Kuran Kursu olarak kullanılmış. İslâmî İlimler Vakfının onarımları ile, yanındaki evi ve kendisi ayakta kalabilmiştir. Ramazanlarda hanımlara mukabele okunmaktadır. Elmalı Kur’an […]

Gecek Camii

(15. Yy.) Bugün Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde, şifalı su çeşmesinin güneyinde yer alır. Umurbey’in oğlu Selçuk Bey ta­rafından (15. yy. da) yaptırıldığı. Başbakanlık arşivi Tahrir Defterinde 453. 151 b de kayıtlı vakfiyeden anlaşılmıştır. Keza oğlu Hasan Bey in, 1486 da Sivrihisar’da Seraskerlik yaptığı kayıtlarda görülür. 1970-71 yıllarında kırma çatısı kaldırıl­mış, kubbeler galvanizle kaplanmış, minaresi […]

Akdoğan Mescidi

(15. Yy.) Akdoğan mahallesi Unkapanı Caddesi 2928 numaralı pafta, 170 numaralı ada, 2 numaralı parselde kayıtlı olup saat kulesi arkasındadır. Boyutları: Dış 49×7.57 m. İç 5.57 x 6.64 metredir. Kapısı doğu cephenin kuzey kösesinde olup üzeri siperlidir. Doğu duvarında üç pencere, 1 ve 3. pencereler üzerinde tepe pencereleri, kıble duvarında ve batı duvarında ikişer pencere […]

Hızır Bey Mescidi

(Kubbeli Mescidi) H. 847/1438-39 Cami ölçüleri: 7.80 x 7.60 m. Kubbe çapı: 6.5 metre Kubbeli mahallesindeki Unkapanı’ndan yukarı çıkarken sağdaki ilk sokaktadır. Nasreddin Hocanın torunu ve fethi müteakip 30 Mayıs 1453‘de İstanbul kadısı ve İstanbul Efendisi olan Hızır Bey tarafından yaptırılmıştır. 1960 yılına kadar Maliyenin eski evrak deposu olarak kullanılan harap vaziyette­ki mescid, Tarihi Eserleri […]

Balaban Camii

Elmalı Mahallesi Cennet sokakta olup Balaban Çeşmesi kuzeyindedir. Ada:232 pafta: 1 de Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlıdır. Taşınmaz Yüzölçümü: 314 m2’dir. Cami 12.50×19.50 m. dıs 11.00×18.00 m. iç ölçülere sahip olup (198) 200 m2’dir. Güzel tuğla isçiliği ile yapılmış bir minaresi vardır. Banisinin Sofya Fatihi (1385- Yıldırım Beyazıt Han zamanı) Balaban Bey (Tacütterevarih. 158-159. sahife) […]

Kılıç Mescid Camii

Camisi yıkılmış yalnız minaresi kalmıştır. Bu mescidden ismini alan Kılıç Mahallesi, Kağnı pazarı meydanında 28-29 Hd. numaralı pafta, 168 ada, 1 nolu parselde yer almaktadır. Caminin bu mahallede oturan, Oğuz boylarının Kılıç aşiretinden ismini alması mümkün olduğu gibi, Sivrihisar kılıçla feth olunduğu için ve kılıca dayanılarak hutbe okunan ilk mescid olması dolayısıyla de bu ismi […]

Hazinedar Mescidi

(H. 673 – M. 1274) Hazinedar Mescidi, muhteşem hat ve süsleme sanatıyla, mihrap üzerindeki freskiyle, 1967’de Cambridge’de Uluslararası 3. Türk Sanatları Kongresinde bildiri konusu olmuştur. Anadolu’da fresk olarak yapılmış olduğu bilinen Kâbe motifli ilk örnek Hazinedar Mescidi’nde bulunmaktadır. Hazinedar Mescidi’nin, Hazinedar Medresesi öğrencilerince dershane olarak kullanıldığından minaresiz olduğu ve yanı başına Hoşkadem Camii’nin yapıldığı sanılıyor. […]

Sergi

Turizm haftası kutlama programı çerçevesinde sergi düzenlendi. Kursiyerlerimizin yapmış olduğu Sivrihisar´a özgü yöresel el sanatlarının sergilenirken, katılımcılara da aşçılık kursu kursiyerlerimizin yapmış olduğu Sivrihisar´a özgü ev baklavası ve su böreği ikram edildi. SİVRİHİSAR – HALK EĞİTİM MERKEZİ