Müderris Ali Feyzi Efendi

  Holantalı (Kayakent) olup, Yörmede (Gümüşkonak) ve Holanta da müderrislik yapmıştır. Alim ve şair bir zattır. H.1318 de vefat etmiştir. Bu zatın soyundan  Arif Pâkin, (PAKSOY) çocukları ve torunları Kayakenttedirler. . . Ali Feyzi Efendinin Sivrihisar müftüsü Hasan Kamil için yazdığı şiir Masiva kaydından azadın huda gördü sevab İrciî emrine ram ol deyu geldi hitab […]

Sivrihisar Kaymakamlığı

Sivrihisar İlçe İdari Tarihçesi Tarihte Mutasarrıflar Sivrihisar 16. asra kadar (en son Kanuni Devrinde 1521-1566) mutasarrıflık ve vilayet merkezi olup idarecileri hakkında bugün kesin bilgiye sahip değiliz. Arşivlerde yapılacak araştırmalar sonucunda geçmiş kent idarecilerinin tespit edileceği muhakkaktır. Ulu cami minare girişindeki kitabede isimleri geçen Cemaleddin Mehmed, Cemaleddin Ali ve Akçabey ile Alemşah Kümbetinde ismi geçen […]

İlçemizde Eğitimin Tarihçesi

Cumhuriyetten Evvelki Mektepler Rüştiye Mektebi 1292 H / 1875 M. yılında Sivrihisar Hoşkadem Medresesinin olduğu yerde açıldı. O tarihte müderris olan Kıyık Hoca Ali Efendi baş muallim, Ümitzade Osman Efendi de baş muallim vekili (Muallim-i sani) idi. 1896’da İbrahim Efendi baş muallim, Kı­yık Hacı Ali Efendi de müftü olmuştu. 1919 yılında Kurra hafız Abdülgani Efendi […]

Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Nevzat KIRAÇ *** Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Osman AYTEKİN *** Yüksekokul Sekreteri İsmail Sinan ZAVRAK *** Adres: Yenice Mah. Eskişehir Cad. No: 140 – 26600/Sivrihisar -Eskişehir Telefon: 222 712 53 05 Belgegeçer: 222 712 54 04 E-Posta: sivmyo@ogu.edu.tr http://smyo.ogu.edu.tr Tarihçesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu Sivrihisar ilçemizde 1994 […]

Sivrihisar Belediye Tarihçesi

– Sivrihisar Belediyesinin Tarihçesi – Sivrihisar Belediyesi ne zaman kuruldu, Sivrihisar Belediye Başkanları, Belediye Başkanlığı yapanlar Günümüzde Sivrihisar Belediyesi – https://www.sivrihisar.bel.tr Sivrihisar Eski Belediye Başkanları Edinilen bilgilere göre Sivrihisar Belediyesi başkanlık makamında bulunmuş muhterem zevatın; isimleri ile hizmet süreleri şöyledir. Hacı Veli Efendi 1883-1892 Potoğlu Mustafa Efendi 1903-1904 Sarızade Ali Ağa  1904-1906 Sölpükzade Mahmud Efendi 1906 -1907 Zaimoğlu […]

Sivrihisar Belde ve Köyleri

Sivrihisar’a ait tahrir defterlerinde 143 tane köy ismi tespit edilmiştir. Bu köylerin 88 tanesinin ismi günümüze kadar kullanıla gelmiştir. İsimleri değişmeyen köyler Günyüzü civarında yoğunlaşmıştır. Bunlardan bazı köy isimleri son yıllarda değişmiştir. Sivrihisar’a ait bazı köyler idari taksimata göre Mihalıççık, Seyitgazi, Mahmudiye, Çifteler, Alpu ve sonradan ilçe olan Günyüzü kaza ve nahiyelerinin sınırı içinde kalmıştır. […]

Milletvekilliği Yapanlar

SİVRİHİSARDAN MİLLETVEKİLLİĞİ YAPANLAR Abidin POTUOĞLU (Zeynel Abidin POTUOĞLU) Mustafa ve Ayşe den olma 1890 Sivrihisar doğumludur, Ortaokul mezunu, Eskişehir İl Genel Meclisi Daimi üyeliği, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyeliği, 8. 9. 10. 11. dönemlerde DP Eskişehir milletvekili, 14.1.1947 günü DP Grup Haysiyet Divanı üyeliğine seçilmiş ardından da Demokrat Parti Meclis Grup başkan vekilliği görevi yapmıştır. İstiklal madalyası sahibi, 1924–1945 […]

Sivrihisar’da Yunan Vahşet ve Zulmü

Sivrihisar’ın Yunanlılar Tarafından İşgali Kütahya ve Eskişehir Muharebelerini kaybeden Yunanlılar, 15 Ağustos 1921 ‘de Sivrihisar’ı işgale başladılar. Yunan kuvvetleri hükümet binasına (şimdiki adliyenin yerinde idi.) girerek tüm evrakları pencerelerden aşağıya atıp yakıyorlar. Bazı duyarlı Sivrihisarlılar Nüfus ve Tapu Kü­tükleri (defterlerini) ni cübbe ve palto­lar altında saklayarak evlerine götürüyorlar. (Bunlar işgalden sonra yetkililere geri verilmişti.) Esasen kütüklerin […]

Nasreddin Hoca Doğum Şenlikleri

2014 Yılı Nasreddin Hoca Doğum Şenlikleri Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Nasreddin Hoca Doğum Şenlikleri öncesi bir kutlama mesajı yayınlayarak vatandaşları düzenlenecek etkinliklere davet etti. Vali Tuna, mesajında, 13. Yüzyılda Anadolu’da Mevlana, Yunus ve nice gönül erleriyle birlikte hoşgörü ikliminde birlik-beraberlik ruhunu yeşerten Nasreddin Hoca’nın Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı, adı sonradan “Nasreddin Hoca Mahallesi” olarak değiştirilen Hortu köyünde […]

Şeyh Seydi İbrahim Mahmut

Şeyh Seydi İbrahim Mahmut, Yıldırım Bayezid devrinde yaşamış, keramet sahibi bir zattır. Ölüm ve doğum tarihi bilinmiyor. Sivrihisar İbikseydi köyünde olup köyün ismi İbikler iken şeyhin ismini alarak İbikseydi olmuştur. Şeyh Seydi tahsilini Sivrihisar Medreselerinde tamamlayarak İbikseydi ve çevresindeki köylerde irşat görevini ifa etmiştir. Keramet sahibi bir İslam alimi olduğu anlatılan menkıbelerinden anlaşılmaktadır. Bunlardan en […]

Şeyh İbrahim Efendi

Şeyh İbrahim Efendi Alim bir zattır. Damadı Çallı Hoca namı ile maruf Uşaklı Ahmet Hamdi Efendi 1272H/1855M. de Sivrihisar’a gelmiştir. Kayınpederinin başladığı ve kendisinin bitirdiği Müftah-üs Saadet (Mutluluk Anahtarı) adlı eserin tarihi H. 1303 tür. Bu zat Sivrihisar’da kalmasının sebebi olarak buranın evliya ve şüheda makamı saidler ve alimler diyarı bulunduğunu ifade eder. Şeyh İbrahim Efendi […]

Hopuş Mustafa Efendi

HOPUŞ ZADE MÜFTÜ MUSTAFA VEHBİ EFENDİ Yakın zamana kadar Sivrihisar da isminden bahsedilen alimlerin en meşhurlarından biride, Hopuş Zade Müftü Mustafa Vehbi Efendidir. Müftü Mustafa Efendi geniş dini bir bilgiye sahip, tasavvuf ve felsefenin doruğuna çıkmış bir Sivrihisar büyüğüdür. Çok zeki ve ileri görüşlü olduğu biliniyor. Tahsilini Sivrihisar’da yapmıştır. banisi İbrahim Ağaya ait olan ve […]

Sivrihisar’lı Diğer Ünlüler

Hızır Bey Hızır Bey’in, oğlu Ahmet Paşa’dan torunudur. Alim ve şairdir. Şiirle­rinde Hızri mahlasını kullanırdı. 1518’de vefat etti. *** Haydar Bey Sivrihisarlıdır. Şehzade Cem’in defterdar ve nedimidir. II. Bayezid devrinde (1481-1512) vefat etti. Şair­dir. *** Ahmed Muhtar Efendi Hüseyin Efendinin oğlu olup, H.1304/M.1888 yılında Sivrihisar kasabasında doğmuştur. Kasaba-i mezkurede İbtidai Mektebinde okuduktan sonra, Rüştiyeye girmiş […]

Tokat’lı Molla Lütfi

Sinan Paşa’nın seçkin öğrencilerindendi. Sinan Paşa, matematik ilmini padişahın koruyucu kanatlan altına sığınan Acem Molla Ali’den (Ali Kuşçu) öğrenip, öğ­rendiklerini kendisine takrir eden Molla Lütfi aracılığı ile öğrenmişti. Hazine-i Amire’de olan kitapların bakımı için, güvenilir bir kişi ve bilgin olarak, Molla Lütfi görevlendirilmişti. Bu sayede Sinan Paşa ve Molla Lütfi ilmi merhale katetmede geniş imkana […]

Mustafa Kantarcı (Gözlem)

 Mustafa Kantarcı’nın Sivrihisar ile ilgili Diğer Yazıları  Bu yazılar değişik tarihlerde İstikbal gazetesinde yayınlanmıştır.   K O N U   B A Ş L I K L A R I   [accordion][acc title=”1- SİVRİHİSAR’IN TARİHİ MİRASI ÖVÜNÇ KAYNAĞI – 22 Ekim 2007″] Sivrihisar, Kurtuluş Savaşı’ nda, önemli görevler üstlendi ve olaylara da tanıklık etti. Bakanlar […]

Öğrencilerden İki Önemli Başarı

Dümrek Ortaokulu Öğrencilerinden iki önemli başarı Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Eskişehir konulu şiir yarışmasında, Sivrihisar Dümrek Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Hüseyin Kurt, teşvik ödülü aldı. Dümrek Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Onur Uz, Eskişehir İl bazında düzenlenen mangala yarışmasında 62 okul arasında son sekize kalarak büyük bir başarıya imza attı. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlar, başarılarının devamını […]

Sivrihisar’ın Kaderi

Sivrihisar’ın Kaderi Böyle Olmamalı… Sivrihisar ilçesi TÜRK’e yurt olandan bu yana çeşitli merhalelerden geçmiş, mübarek bir beldedir. Hacı Bayram-ı Veli Hz. ifadesi lie “Kırkların makamıdır” Bu makamların üzerinde oturan bizler, bu övgüye lâyık bir toplum olamadık! Rahmetli Mehmet Akif Ersoy’un “Sahibi olmayan memleketin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır” dizelerinde ifade ettiği gibi, bizler […]

Bakan’a Açık Mektup

Milli Eğitim Bakanımız Prof. Nabi Avcı’ya Sivrihisar’dan açık mektup Saygıdeğer Bakanımız; Sivrihisar ilçesi, ekonomik yönden; tarım, hayvancılık ve eğitim kuruluşlarıyla ayakta durmaktadır. Bu yıl kuraklık sebebiyle tarımdan beklenen verimin alınması beklenmiyor. Eğitim yönünden orta dereceli okulların birkaçı dışında hepsi mevcut. Ancak, büyük emek ve gayretlerimizle vücuda getirilen; ESOGÜ’ye bağlı Sivrihisar Meslek Yüksek Okulumuzu istenilen seviyeye […]

Her Vuruş Bir Tarih Yazar

SİVRİHİSAR DESTANI HER VURUŞTA BİR TARİH YAZAR Garipçe’den yukarı kaldırınca başını Görmemek mümkün değil yazıcı oğlu taşını Yaslanmış böğrüne yaşlı saat kayası Suları gümbür, gümbür ille temiz havası Saatin her vuruşu eski bir tarih yazar Dodiri minare, kilise, şadırvan, ulucami, hisar Birde kümbetimiz var ki, sanki anıttan mezar Seydi hamamında aklanıp, kumlu yolda gezmeden Sivrihisarlı […]

Sivrihisar ve Köylerinde Yunan Mezalimi

ÖNSÖZ “Sü uyur. Düşman uyumaz.“ Hele bu düşman, sahte Bizans varisi Yunan olursa… Yeni doğan çocuklarının kulağına “Megalo idea” [1] diye üfleyip, öğrencilerine durmadan Türk düşmanlığı aşılayarak; İstanbul ve İzmir’den Ankara’ya kadar olan topraklarımızı haritalarının içinde gösterme küstahlığında bulunan, bu milletin dostluğunu kabul edip, gaflet İçinde uyumak varlığımızı kendi ipimizle boğmak olur. Bu gafletin en acı […]