Hoşkadem Camii

Sivrihisar İlçesi Merkezinde bulunan bu cami için Merhum Tahsin Özalp, H.673/M.1274 tarihinde, Selçuklu hükümdarı ve Ulucaminin banisi Emineddin Mikail’in hazinedarı, Necibüddin Mustafa tarafından eşi Hoşkadem için yaptırıldığını beyan eder; Dr. Halime Doğru ise vakıf kayıtlarında bu caminin yaptırıldığı tarihin belli olmadığını, beyanla birlikte Hacı Hoşkadem tarafından yaptırıldığını, 15. yy. a ait Başbakanlık arşivi Tapu Tahrir […]

Sivrihisar ve Bağcılık

Tarih, kültür ve ünlüler diyarı Sivrihisar isminden anlaşılacağı gibi, kuzeyden kucaklayan granit kayalar bir hilal gibi şehri kucaklar. Hilal’in içinde yer olan Sivrihisar’ın kayalık alanın arkasında ve yanlarında ise bir başka değer var ki bu yazımızda ondan bahsedeceğiz. Sivrihisar ve çevresindeki köylerde, tarihin eski devirlerine kadar uzanan bağcılık yapıldığı bilinmektedir. 30-40 sene evveline kadar Sivrihisar’da […]

Sivrihisar Şehrengizi

– Sivrihisar Şehrengizi – Eğer Sivrihisar’a sapmadan, yoldan geçip gidenlerdenseniz, biliniz ki kayıptasınız. Sivrihisar, Eskişehir’in hemen yanı başında, Hoca Nasrettin’in şenelttiği, şereflendirdiği harikulade bir yerleşim merkezidir. Her sokağı tarih ve derinlik soluyan bir mübarek beldedir. Birçok sokağın başında, tarihi bekleyen, onu muhafaza eden ve taşıyan eserlerin derinliği bizcileyin daha birinci sınıfta okuyan müptedileri bile eğer […]

Karaca Ahmet Sultan

KARACA AHMET SULTAN Sivrihisar’a yerleşen Karaca’lar ile ilgili elde mevcut ilk bilgiler Karaca Ahmet Sultan ile başlamaktadır. Bu kişi Osmanoğullarından Orhan Gazi (1288-1359) devrinde yaşamıştır. Nitekim Orhan Gazi’nin annesi Malhatun adına Günyüzü ilçesinde Kozağacı köyünde bir vakfiye bulunmaktadır. Sivrihisar’da doğup büyüyen karaca Ahmet eğitimini ünlü Seyit Hoca (Seyit Nurettin) nın yanında yapmıştır; ondan dersler alarak […]

Seyyid Mahmut Süzani

SEYYİD ŞEYH MAHMUD SÜZANİ Seyyid Mahmut Süzâninin hayatı ve kişiliği hakkında, külliyesi ve kabrindeki kitabesinden başka bir bilgiye sahip değiliz. İsminin Seyyid ve Şeyh olması çağının ileri gelen din adamlarından olduğunu ortaya koymaktadır. Vakıf kayıtların da mezarının bulunduğu çevrenin SEYYİD MAHMUT SÜZANİ KÜLLİYESİ olarak belirtilmiş olması da bize ayrı bir bilgi vermektedir. Bilindiği gibi Sivrihisar’da […]

Hacı Mehmet

ŞEYH HACI MEHMET Horasan Türklerinden olup kabri Kılıç Mescit altında iken camiinin yıktırılması ile kitabesi ile beraber kaybolmuştur. Anadolu’da ve Sivrihisar’da ilk yapılan camii 570 göç yılında bu zat yaptırmıştır. Camiinin imamlığını da yapması büyük bir alim olduğunu ortaya koyuyor. Sivrihisar’a yerleştirilen Kılıç Aşiretinin bir büyüğüdür. Yaptırdığı Kılıç Mescit Camiinin minberi halen Ulu Camiidedir. Benzeri […]

Sivrihisar’ın Ağız Tadı “Hünnap”

“Hünnap”, SİVRİHİSAR’da bilinen adı ile “Hırnap”,”Hınnap” yüksek kalın kolları olan ve oldukça dikenli bir ağaca sahiptir. Hünnap meyvesinin olgunlaşmamış hali zeytin yeşili, olgunlaşmış hali ise koyu kırmızı renktedir. Eti olgunlaşmadan önce beyaz, olgunlaştıktan sonra ise sarıdır. İğde’den biraz daha iridir. Tadı elma, iğde, üzüm tatlarının karışımını çağrıştıran ferahlatıcı meyvedir. Tazesinin tadı da oldukça güzeldir. Eylül […]

Antalya’nın Örümcek Adamları

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun (TDF), Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi’ne bağlı Kayalar Köyü’ndeki ‘Yaz Temel Eğitimi Çalışmaları’ kapsamında gerçekleştirilen ‘Dağcılık ve Antrenörlük Eğitimi’ne, Antalya’daki Toroslar Doğa Sporları Kulübü’nden (TODOSK) 11 sporcu katıldı. TODOSK üyesi ve TDF antrenörleri Ahmet Şimşek ile Abdülkadir Küçükavşar da katılımcılara eğitim verdi. 7 gün süren dağcılık ve antrenörlük eğitim çalışmalarında, TODOSK üyeleri Gülşen Gedikoğlu, […]

19 Mayıs’ta Buruk Kutlama

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan ve aziz, milletimizi hüzne boğan maden kazası nedeniyle Başbakanlık Makamı tarafından 3 günlük yas ilan edildiğinden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram’ının 95. Yıl Kutlama Programı Resmi Program hariç iptal edildi. Tüm yurtta olduğu gibi Sivrihisar’da da 19 Mayıs Pazartesi günü saat 09’da Hükumet Konağında Gençlik Hizmetleri ve Spor […]

Kültür Başkenti

Sivrihisar’da Yazıklar listesine bir kaybı heder daha eklendi. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı, kalıcı eserler projeleri kapsamında, Sivrihisar’a yapılması planlanan, iki Selçuklu Hamamı ile birkaç Osmanlı Evinin restore edilmesi maalesef yapılmadı. İlgililerden aldığımız bilgiye göre Sivrihisar’a yapılacak restorasyonlar için gerekli ön çalışmanın yapılamadığı, bu yüzden projelerin iptal edildiği söyleniyor. Yazık oldu demeye dilim […]

Hayreddin Paşa

Çandarlı Kara Hayreddin Paşa Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda, Osmanlı hanedanıyla beraber tarih sahne­sinde görülen ve bir buçuk asır bu devle­tin idaresini ellerinde bulundurmuş olan Çandarlı Vezir ailesi, ilmiye sınıfından yetişerek kumandanlık ve vezirlikle, dev­let idaresinin başına geçmek sureti ile Osmanlı Devleti’nin kurulmasında, büyümesinde ve zamanına göre teşkilatlan­masında büyük hizmetlerde bulunmuş ve üyelerinin çoğu, hükümet reisi sıfatı […]

Seyyid Nureddin

Hz. Hüseyin soyundan geldiği anlaşılıyor. Mezarı otogarın karşısındaki park içinde iken; buradaki mezarların kaldırılışı sıra­sında yaşanan fevkalade olaylar sonunda; Kumluyol mezarlığına nakledilmiştir. (1960) Abd-i Vehhab Hazretleri ile yanyana de­mir parmaklıklarla çevrili bir şebeke içe­risinde yatmaktadırlar. Rum (Anadolu) erenlerinden olup, Kara­ca Ahmed Sultan’ın, bu zatın türbekerdesive damadı, aynı zamanda bir çok velinin yetişmesinde rolü olan insan […]

Abdülvehhab

Şeyh Abd-i Vehhab Tahtalı Evliya ismi ile maruf bu zatın mezarı, Erkek Sanat Okulu yeni adı ile Endüstri Meslek Lisesi avlusu ortasında kaldığından, Sivrihisar Müftüsü Orhan Ersoy’dan aldığımız fetva uyarınca 1970 yılında Tarihi Eserleri Koruma Derneği olarak Kumluyol mezarlığında hazırla­nan kabrine toprağı ve kemikleri ile bir tabut içerisinde nakledilmişti, ilk yattığı yerde türbe duvarlarının içinde […]

Flash Disk Security

Günümüzde gelişen teknoloji bir kısım sorunları da beraberinde getirdi. Bunlardan birisi de sık kullandığımız taşınabilir disklerdir. Bilgisayarla birlikte ortaya çıkan ve son zamanlarda flash disklere çok sık bulaşıp hızlı bir şekilde yayılan virüsler, usb disk kullanımını zorlaştırır oldu. Bilgisayar ve flash disk kullanıcıları da bu konuya gereken ilgiyi göstermediler. Bir çok antivirüs yazılımları zararlı tespitinde […]

Hızır Bey Çelebi

(1407-1458) Sivrihisar Kadısı Müderris Celaleddin Emin Arif’in oğlu olarak 1407 yılında Sivrihisar’da doğmuştur. Nasreddin hocanın torunlarındandır. İlim elde etmenin yoğun mücadelesinde ilk olarak babasından ders almış, ardından Bursa Medresesinde ders veren Ahmed b. Armağan’ın şöhret bulan ismiyle Molla Yegan’ın derslerine katılmıştır. Çalışkanlığı ve kıvrak zekasıyla verilenleri hemen kavramasıyla dikkat çekti. Talebesini seven ve kendisinden çok şey […]

Gizli Dosya ve Klasör

Virüslerin Gizlediği Klasör Ve Dosyaları Ortaya Çıkarma Flash belleklerde en çok karşılaştığımız sorunlardan birisi de dolu olduğu halde içinde bir şey görünmemesi sorunudur. Windows’ta varsayılan ayarlar, gizli ve sistem dosyaları görünmez olarak gelir. Virüs bulaşmış olan bellek, içi dolu olduğu halde boş görünür. Dosya ve klasörlerin gizlenmesi konusu tek başına bir konu değil elbet. Virüslerden kaynaklanan […]

Yunus Emre

YUNUS EMRE KİMDİR – HAYATI – Yunus Emre, mısralarıyla gönülden gönüle ulaşan, hikmetli sözleriyle yüzyılları aşan, hayat görüşüyle her zamana ve her mekana hitap eden insanlığın güçlü sesidir. Savunduğu ‘SEVELİM, SEVİLELİM’ görüşünü yalnızca kendi yaşadığı dönemde yaymakla kalmamış, dilin en güzel örneklerini görmekte olduğumuz şiirleriyle kendinden sonraki dönemlere, gelecek asırlara da hitap etmiş bir şairdir. Dini-Tasavvufi edebiyatımızın […]

Nasreddin Hoca Kimdir

HAYATI – Biyografisi Nasrettin Hoca, H.605-M.1208 yılında Sivrihisar‘ın Hortu (bugünkü adıyla Nasreddin Hoca) Köyünde doğmuş, H.683-M.1284 yılında 76 yaşında vefat etmiştir. Asıl adı Hasan’dır.* 13. yüzyıl içinde Selçuklular’dan 1. Alaaddin Keykubad, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev, 4. Kılıçaslan ile 3. Gıyaseddin Keyhüsrev’in zamanında yaşamıştır. Sivrihisar ve Konya’da tahsil görmüş, devrinin ileri gelen ilim ve irfan hocalarından dersler almıştır. […]

Prof. Dr. Mehmet Kaplan

HAYATI 15 Mart 1331 (18 Mart 1915) de Sivrihisar’da Hacı Veys mahallesinde doğdu. Babası zengin esnaf çocuğu Halil İbrahim, annesi Fatma Hanım’dır. Babası askerde iken doğdu. Annesi Fatma Hanım oğlu Mehmet’e ve ondan birkaç yaş büyük kızına bakmak için büyük sıkıntılar çekti. Kaplan, babasının yüzünü İstiklal Savaşı bittikten sonra gördü. Babası Asker dönüşü ailesini geçindirecek […]

Nasrettin Hocanın Dünyaya Bakış Açısı

– Nasrettin Hocanın Dünya Görüşü – Nasreddin Hocanın şahsiyetinde şekillenen Türk halk düşüncesi, dünya görüşü, insan anlayışı ve toplum hayatında cereyan eden olaylara karşı alınan tavır ve tutumların genel yapısı fıkralara yansımıştır. Nasreddin Hoca’ya bağlı olarak anlatılan fıkralar adeta Türk düşüncesinin olukları, çeşitli ifade kalıpları gibidir. Bu sebeple de Nasreddin Hoca, bir fıkra tipi olduğu […]

Şeyh Baba Yusuf

– ŞEYH BABA YUSUF-I SİVRİHİSARİ – Anadolu’da yetişen evliya zatlardan olan Baba Yusuf, bugün Eskişehir’e bağlı olan Sivrihisar ilçesinde doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen Baba Yusuf’un, Mevhub-ı Mahbub isimli mesnevisinde geçen, muhtemelen de Fâtih Sultân Mehmed’in İstanbul’u fethederek, şehri “emân u emn/eminlik ve emniyet” ile “ma’mûr/bayındır” hale getirdiğini ifade eden: Fet(i)h idüp gelüp İslambolı ol […]

Vali Ziyareti

7 Mayıs 2014 – Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Sivrihisar ilçesinde bazı incelemelerde bulundu ve Belediye Başkanı Hamdi Yüzügüllü’yü ziyaret etti. Uluslararası Yunus Emre Anma Etkinlikleri kapsamında, Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde düzenlenen programa katılan Vali Tuna, Eskişehir’e dönüşü esnasında Sivrihisar ilçesine uğrayarak, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi yapılarda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Vali […]

Sivrihisar’ın İktisadi Durumuna Genel Bakış

Sivrihisar ilkçağlardan beri doğu-batı yö­nünde uzanan kral yolu üzerinde olmak­la transit ve bölgesel ticarette söz sahibi idi. Kanuni Devri (1520-1566) vakıf ka­yıtlarına göre Sivrihisar çarsısı bir mey­dan etrafında yerleşmişti. Çarşının mer­kezi Hacı Abdi Kervanasarayı idi. Misafir­lere hizmet verdiği gibi satış merkezi idi. Kervansaray yanında kapandan söz edil­miştir. XV ve XVI. yy.’da da kentin ekonomisinin temelini ticaret […]

Sivrihisar Akbaş Çoban Köpeği

Türk Çoban Köpeği Akbaş ABD’li askeri elçi David Nelson’un 1968 yılında avlanmak için geldiği Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, özel ırk olduğunu fark edip ülkesine götürdüğü ve “ABD’nin en iyi sürü bekçi köpeği” ödülünü alan ve Türkiye’de bin civarında bulunduğu tahmin edilen Akbaş çoban köpekleri için festival düzenlendi ve ilçenin girişine heykeli dikildi. Irkın koruma altına alınması için üretim […]

Kuş Cenneti Balıkdamı

İç Anadolu Bölgesinin alışılmış kuru sarı görüntüsü, nadir olarak yerini yeşile bırakır. Bu yüzden Eskişehir-Ankara yolu boyunca ilerlerken insanın gözleri kısa bir süre sonra alışır bozkıra. Ancak Sivrihisar ilçesinin yaklaşık 25 km güneyine doğru yolunuza devam ederseniz, işte o zaman renkler değişir ve canlanır.

Ahşap Direkli Cami

Saat sabahın dokuzu. Birazdan saat kulesi saati vurur. Aslında Sivrihisar çoktan uyandı. Terzi Ruhi Usta dükkanını açtı bile. Ağzında iğneler, boynunda mezura bir ceket teyelliyor. Ulu Cami’nin önündeki şadırvanın etrafına satıcılar dizili. Zerzevat satıyorlar. Her köyün ünlü bir ürünü var: Kepen kelemi (lahanası), Koçaş patlıcanı, Okçu fasulyesi, Hortu kabağı ve başka şeyler. Arkalarındaki Ulu Cami, […]

Bir Portre

Masama oturmuş derslerime çalışıyordum. Kulağıma uzaklardan ağızda gevelenen bazen makam, bazen şekil değiştiren bir türkü geliyordu. “Asker oldum piyade” Bu ses bana yabancı gelmedi bekledim. Akşamın bu vaktinde böyle pervasız, kışın soğuğunda bu derece tasasız kim olabilirdi. Hayretim arttı. Türkünün sonlarında ses alçalıyor sonra birden bire volkan gibi coşuyordu. Aşınmış kaldırımlarda pabuç sesleri duyulmaya başladı. […]