Hamdi Baba ve Türbesi

HAMDİ BABA Babası Şeyh Baba Yusuf Hazretleri gibi çağının ileri gelen din büyüklerindendir. Selçuk Medresesinde icazet aldıktan sonra vaizlik yapmıştır. Bir süre de müderrislik yaparak birçok kaynaklarda fazlaca bahsedilmemesine rağmen Sivrihisarlı Veli Şeyh Baba Hamidullah diye isminden bahsedilmektedir. Şeyh Baba Yusuf Hazretleri Hac dönüşü kendisini karşılayanlara hitaben: – Beni değil, oğlum Hamdi’yi karşılayın ve tebrik […]

Sivrihisarlı Olmak

SİZ SİVRİHİSARLISINIZ! Doğum yeriniz ya da nüfusa kayıtlı olduğunuz yer Sivrihisar olabilir veya olmayabilir. Belki babanız ya da anneniz Sivrihisarlı, siz orada hiç oturmadınız. Ama kendinizi Sivrihisarlı hissediyorsunuz. Acılı kelem dolmasını, hem de yağlıca koyun kıyması ile yapılanını yememiş olabilirsiniz. Arabaşı kaşığınızda titreşirken hindi suyuna batırıp boğazdan kaydırmayı bilmiyor olabilirsiniz. Seydi hamamında terlememiş, Ulu cami’ de namaz kılmamış, […]

Kayaların Dili

Rahmetli Ahmet Emmim anlatmıştı: Sivrihisara Medineyi Sivrihisar denildiğini Medine-i Münevverenin de üç tarafının dağ ve kayalarla çevrili olduğunu Medine-i Münevvereye yer itibârı ile benzediği için, bu ad verildiğini söylerler. Kayalarımız hilâl şeklinde olup (Lâ ilâhe illâllah – Muhammedün Resulüllah) yazdığını, “Bursalı Terlikli” lâkabıyla Mâruf Mustafendi adında muhterem bir zat Ahmet Emmime İstanbul’da anlatmıştır. Uzun zaman […]

Sivrihisar Kalesi

Sivrihisar Yazıcıoğlu kalesi Justinianus zamanında yapılmıştır. Yüksekliği 330 metredir. Kale yapılırken doğal ortamdan yararlanılmıştır. Eski Sivrihisar ise kalenin kuzey ve batısındaki meyilli alanlarda kurulmuştur. Osmanlı Döneminde, kalede abidevi bir cami yapılmamış olmasına rağmen burada bir mescid bulunuyordu. 1486 ve 1521 tahrirlerinde* Abdi Fakih ve Evliya veledi Zeyneddin Fakih kalede imamlık görevini yapıyorlardı. Her iki imamda […]

Hüdavendigar Sancağı

Osmanlı Devleti’nin Klasik Dönemi’ndeki yönetim düzenlemesinde, Rumeli ve Anadolu beylerbeylikleri vardı. 1827-1841 yılları arası yapılan yeni bir düzenlemede, Anadolu Eyaleti bölünmüş ve birkaç yeni eyalet kurulmuştur. Hüdavendigâr Eyaleti de Anadolu Eyaleti’nin bölünmesiyle ortaya çıkan eyaletlerden biridir. Hüdavendigâr Eyaleti kurulduğu tarihlerde sekiz sancağı (liva) vardır. İmparatorluk sınırları içinde yer alan sancaklar, coğrafi olarak farklı alanlar kaplamakta […]

Sivrihisar Açılımı

SİVRİHİSAR AÇILIMI Saygıdeğer Hemşehrilerim, Kıymeti Okurlarım! Hepinize saygılar sunarım. Bu yazımda sizlere “Sivrihisar’da yaşamış Aşiret, boy, kolları ve hangi köy, bölgeye yerleştikleriyle” ilgili tarihi bilgiler sunmak istedim. Amacım; bu mozaik yapının yıllarca huzur içinde yaşadığını ve birbiriyle bütünleşmiş olduğunu huzurlarınıza sunmaktır. Umarım beğenirsiniz. Takdir siz saygıdeğer okurlarındır. “SİVRİHİSAR” Hititler döneminde Sallpa, Antik dönemde Spalya, Genç […]

Kentsel Gelişmede Ulaşımın Etkinliği Sivrihisar

Sivrihisar Kenti, Batı Anadolu’nun İç ve Doğu Anadolu’ya açıldığı noktada, ulaşım ağlarının düğüm noktasında kurulmuştur. Kentsel Gelişmede Ulaşımın Etkinliği Sivrihisar Örneği Ulaşım bağlantıları, iki mekan arasındaki ilişkilerin fiziksel göstergesidir. Ayrıca, mekanın oluşumunda dolayısıyla ekonomik ve sosyal gelişmede yönlendirici hatta belirleyici etkendir. Tarihsel süreçte, ulaşım bağlantılarının kesişme, durak ve konaklama noktalarında, iletişim ve ticaret merkezlerinin kurulması ve/veya yerleşim […]

Sivrihisar’ın Sosyal, Ekonomik ve Demografik Yapısı

XIX. YÜZYILDA SİVRİHİSAR’IN SOSYAL, EKONOMİK VE DEMOGRAFİK YAPISI İç Anadolu Bölgesinde, Ankara ile Eskişehir arasında yer alan Sivrihisar, tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle, tarihten günümüze birçok medeniyetin izlerini taşımaktadır. Bilinen en eski adı Amuruyum olan Sivrihisar, Efes’ten başlayan eski Kral Yolu yakınından geçmesi nedeniyle önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Firigler, […]

Yeşil Nükleer Enerji

DÜNYA REZERVİNİN YÜZDE 11’i SİVRİHİSAR’DA Dünya rezervinin yüzde 11’i Sivrihisar’da bulunuyor. Dünyanın enerji problemini çözebilecek en önemli kaynaklar arasında bulunduğu belirtilen “yeşil nükleer enerji” olarak adlandırılan toryum rezervinin yüzde 11’i Türkiye’de bulunuyor. Bilimsel verilere göre, Türkiye toryum rezervinde dünyada ikinci sırada bulunuyor. Türkiye’nin gelişmesini istiyorsak toryumdan enerji üreten santraller kurmalıyız. 1 gigavatlık enerji için 3,5 […]

Sivrihisar Halk Şivesi

Kökü mâzide olmayanın, Âti anlayışı da yoktur. Geçmişten, geleceğe, Râbıta kurulamamıştır. Mâzilerini hatırlamayan, milletlerin, Âtileride yoktur. Geçmişlerini kaybeden milletler, hafızalarını kay­beden insanlara benzerler. Hafızalarını kaybeden insanlar, kimliklerini hatırlamazlar. Kimliği olmayan milletler ise, tarih sahnesinden silinip giderler. Bir toplulukta sizi tanımayanlar hemen sorarlar nerelisiniz. Sivrihisar’lımısınız? Siz evet dersiniz. Ammâ: O kişi tekrar sorar kimlerdensiniz? “Mehmet Güvenin […]