TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI

Türkiye Kültür Portalı, Bilgi Toplumu Stratejisi (2006 – 2010) Eylem Planında yer alan; “Kamu kurumlarının İnternet sitelerinde bulunan Türkçe içeriğin TRT veri tabanından da yararlanılarak derlenmesi, görsel materyallerle desteklenmesi ile kültür, tarih, sanat, turizm gibi konularda bilgi sağlayan ve kullanıcılarla etkileşime imkan veren Türkiye Kültür Portalı kurulacaktır” ve “Bu portalda sunulan içerik TRT yayınlarıyla tanıtılacaktır” eylemleri doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oluşturulmuştur. “kulturportali.gov.tr”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmayı, korumayı, geliştirmeyi, gelecek nesillere aktarmayı, toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmayı ve Türk kültürünü dünyaya tanıtmayı kendine misyon olarak benimsemiştir.

Türkiye Kültür Portalında; 81 ilden ve Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili Birimlerinden toplanan veriler, düzenli, güncel, güvenli ve birbirini besleyecek nitelikte yer almaktadır. Portal oluşturulurken, ülkemizin tarihi ve kültürel alanda zengin birikiminin kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve sade bir tasarımla vatandaşlara aktarılması hedeflenmiştir.

Türkiye Kültür Portalı logosu somut ve somut olmayan 27 kültürel miras ögesinin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır.

Amacımız bir tarih ve kültür kenti olan Eskişehir’den başlamak üzere tüm Anadolu kültürlerini değerlendirmek, insanımızı popülist ve magazinel bakış açılarından, kendi kültürünü her gün biraz daha kaybettiren sulu ve ciddiyetsiz, kimliksiz, hedefsiz ve umutsuz söylemlerden kurtulmaktır.

Gelişen internet çağında Eskişehir ilinin en büyük ilçesi olan Sivrihisar için kültür portalı yayınlama gereği olmuştur.

Categories: Arşiv

Yorum Yaz

Mail adresi yazarsaniz yayinlanmayacaktir.
Gerekli alan*