Tag "Ağır metallerin sağlığa zararları"

Back to homepage
Sağlık

Ağır Metal Zehirlenmesi

– Ağır Metal Zehirlenmesi Nedenleri ve Ağır Metal Tehdidi – Sanayileşmenin artması ve bunun neticesi olarak kirlenen doğada yetişen kontamine olmuş bitkisel ve hayvansal gıdaların tüketimi, geri dönüşümlü kullanılan malzemeler, denizlerin