Filistin Sorunu ve İsrail Katliamı

FİLİSTİN SORUNU, ARAPLARIN SORUNU MUDUR?

Filistin sorunu, daha doğrusu Kudüs İslam Âleminin kanayan yarası haline gelmiştir. Ama sorun, bugün başlamamıştır.

ABD, İsrail; kısa zaman içinde Türkiyeyi ortadan kaldırmak için harekete geçecektir. Çözüm, nükleer silah sahibi olmaktan geçer. Nükleer silah sahibi olunursa Filistinlileri acımadan öldüren terörist ABD ve İsrail yola gelecektir. Türkiyeyi ortadan kaldırmanın ABD ve İsrail bakımından bir başka yolu da sn. Erdoğan’ın bir şekilde hal edilmesidir.

Siyonistlerin, asırlardır sinsice devam ettirdikleri bir projedir Kudüs’e hâkim olmak. Siyonistler, ekonomik açıdan hemen hemen bütün dünyaya hâkim olmuştur. Piyasada satılan yiyecek, içecek, beyaz eşya, ilaç, silah vb. aklınıza gelen gelmeyen bütün dallara el atan Siyonistler, bu güçlerinin meyvesini topluyorlar. Medya dünyası da Siyonistlerin elindedir.

Yüz yıllardır süren bir mücadeleyi Siyonistler kazanmış görünüyor. Osmanlı Devletini yıkmışlardır. Osmanlı topraklarında atmışa yakın devleti kendi yetiştirdikleri mankurtlara teslim etmişlerdir. Siyonistlerin “izin vermediği” hiçbir devlet Osmanlı topraklarında kurulamamıştır.

Siyonistlerin asıl amaçlarının farkına varan Hitler, bu ırkı tamamen ortadan kaldırmayı denemiş, ancak başarısız olmuştur.

1948 yılında devlet olabilen İsrail, Siyonistler sayesinde kısa zamanda nükleer silaha sahip olarak Arap ülkelerine karşı üstünlük sağlamayı başarmıştır. Karı peşinde koşmaktan başka marifetleri olmayan Arap ülkeleri yönetimlerinin Kudüs’e sahip çıkmaları, o kutsal şehri müdafaa etmeleri beklenemezdi. Nitekim bugün, Suudların ve diğer Arap ülkelerinin durumu ortadadır. Arap ülkelerinin hemen hemen tamamı Batılı terörist ülkelerin köleleri tarafından idare edilmektedir.

İsrail’in yayılmacı ve saldırgan tutumuna tepki vermesi beklenen ülkelerden biri olan Mısır’da darbe yapılarak Sisi denilen bir alçak iktidara getirilmiştir.

İran, haksız ve bir o kadar da düzmece “nükleer silah” gerekçesiyle hedef gösterilmiş, başı ezilmek istenmiştir. Saddam’ da benzer şekilde ortadan kaldırılmıştır. Yakın gelecekte İsrail, Suud hainleri; pkk, pyd, deaş vb gibi aşağılık mahluklar İran’a ile hesaplaşabilir.

Türkiye, sonraki hedeftir. Ancak Siyonistler, Türkiye üzerine eylemler hiç ara vermeden devam etmiştir, etmektedir. 15 Temmuz darbesinin en önemli sorumlusu ABD, Almanya, İngiltere ve elbette İsraildir. Fetullah Gülen teröristini yıllarca yetiştirdiler, 15 Temmuz ile tam Türkiyeyi de ele geçiriyorlardı ki, “asıl hesap sahibi” tarafından oyunları bozulmuştur.

Siyonizm, Türkiye’nin ve diğer İslam ülkelerinin eğitim sistemlerine nüfuz ederek, kendine uygun Türkiye’de aydın(!) denilen, aydınlıkları kendilerinden menkul, pek çok insanı mankurtlaştırmıştır. “Kudüs meselesi bizim değil, elli küsur Arap ülkesinin sorunudur!” diyen aydınlarımız(!) var bizim! Bu aydınlar(!) hiçbir zaman milli olmamış/olamamış “üzeri milli” adı MEB ‘in haram meyveleridir. 1947’de Milli Eğitimi ABD’ye teslim eden Fulbright eğitim anlaşması “hala” yürürlüktedir.

27 aralık 1949 tarihinde imzalanan, Türkiye ve ABD Hükümetleri arasında eğitim komisyonu kurulması hakkında ve halen yürürlükteki “Fulbright anlaşmasının 5. maddesi aşağıdaki gibi:

“komisyon dördü TC ve dördü ABD vatandaşı olmak üzere sekiz üyeden kurulu olacaktır. Bunlara ek olarak Türkiye’ deki ABD diplomatik heyetinin başı, yani ABD Büyükelçisi komisyonun fahri başkanı olacaktır! O komisyonda oyların eşit olması durumunda kesin oyu, yani sonucu misyon şefi verecektir.” ABD bu komisyona cia ajanlarıyla katılmaktadır.”

Türkiye, Kudüs vb gibi İslam âleminin kutsallarına sahip çıkan tek ülke konumundadır…

Çözüm: Türkiye, bütün gücüyle silahlanmalı, özellikle nükleer silah sahibi olmalıdır. Türkiye, nükleer silah üretemezse, ya da nükleer silaha sahip olmazsa, ABD ve İsrail Türkiye’yi bölüp parçalamak için çok beklemeyecektir.

Nükleer Güç Şarttır…

Binlerce yıllık devlet geleneği olan Türkiye, yeni yeni silah üretmeye çalışıyor… Türkiye’nin nükleer silaha sahip olmayışı utanç vericidir… Nükleer silah sahibi bir Türkiye, bütün dünyaya “dur” diyebilirdi… Şimdi sadece “konuşuyoruz!” 

Nükleer silah sahibi olmak demek, kullanmak demek değildir! Korkutmak için Türkiye’nin de nükleer silahlara mutlaka ama mutlaka sahip olması şarttır… Zalimin egemen olduğu dünyada nükleer silah sahibi olmayan ülkelerin söz sahibi olması ise imkansızdır…

***

GELECEK NESİLLER LANETLE ANACAKTIR!

Osmanlı Devletini ortadan kaldıranlar; bir takım aşiret liderlerinin, Arap şeyhlerinin pek çoğu “Batılı fahişelerle” elde edilmişlerdir. Fahişelerle ve İngiliz altınlarıyla mankurtlaştırılan Arap aşiret liderlerine cetvelle Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, Libya vb. gibi devletler kurdurulmuştur… Birden bire “kral” olan bu aşiret liderleri İngilizlerin her istediğini yapar hale gelmişlerdir. Devleti yöneten bu hainler, ülkelerindeki halkları da Türk düşmanı olarak yetiştirmişlerdir. Yani Batılı terörist ülkelere hizmet edenler Arap halkları değil, idarecileridir.

1948 yılında bağımsızlığını ilan edip, 1949 yılanda devlet olarak tanınan İsrail, ABD, İngiliz vb devletlerinin ve bu devletleri etkileyen Siyonistlerin desteğiyle kısa zamanda güçlenmiş, nükleer silah sahibi bile olmuştur…Ama ne hikmetse Arap ülkelerinin hiç biri ve Türkiye nükleer silah sahibi olmamış, olamamıştır… Hatta Türkiye, mevcut silah fabrikalarını bile kapatmıştır…

İslam dünyasındaki cinayetlerin, İsrail katliamlarının sorumluları Arap ülkelerini ve Türkiye’yi idare edenlerdir…Eğer Türkiye diye bir devlet kalırsa, gelecek nesiller 1940’lı yıllardan bugüne Türkiye’yi idare eden bütün iktidarları lanetle anacaktır.

***

İSRAİL KATLİAMI

İsrail, Müslümanları öldürmeye devam ediyor… ABD, İsrail’in katliamlarına destek oluyor…

Siyonistler; Filistin topraklarına, Kudüs’e nasıl yerleşti? İngilizler sayesinde!

İngilizler’in tezgahını anlayan II. Abdülhamid, Filistin topraklarını korumaya çalıştı… Talat Paşa önderliğindeki İttihat ve terakki ile Siyonistler anlaşarak Abdülhamid’i tahtan indirdiler. Cumhuriyet çocuklarına “Kızıl Sultan” olarak kabul ettirilen Abdülhamid’i tahttan indirdiler yani….

Birer İngiliz mankurtu oldukları anlaşılan İttihat ve Terakki hainleri; Osmanlı Devletini kısa zamanda dağıttı. Filistinliler, ise topraklarını Siyonistlere sattılar.

Yıllardır öldürülen Müslümanların katili Batılı terörist ülkeler Osmanlı topraklarında yamyamlıklarını devam ettiriyorlar…

Filistin halkı niçin öldürülüyor, sorusuna cevap arayan okumuş Türk cahilleri, gelişmelere bir anlam (!) veremiyorlarmış…

İngilizlerin türlü oyunlarına ve vaatlerine kanan ve topraklarını Siyonistlere satan Filistinlilerin çocukları, dedelerinin Osmanlıya yaptığı ihanetin cezasını çekiyorlar…

EY TÜRK, UYAN! Diyeceğim de… Kim uyanacak? Baksanıza her yer toz duman… Cumhurbaşkanı adaylarını tarafsız gözle araştırıp inceleyin, aday olarak karşınıza çıkanların kim olduklarını araştırın, diyeceğim de… Kim araştıracak? Siyaset insanların aklını almış, beynini dumura uğratmış…

Türkiye’nin de pek çok yerinde Siyonistler toprak satın aldılar.. Aracılığı bazı Kürtler yapıyor… Tarlalarını, bahçelerini kimlerin satın aldığına bakmadan satanların torunları gelecek yıllarda tıpkı Filistinliler gibi Siyonistler tarafından katledilecektir…

EY TÜRK! Tarih tekerrürden ibarettir! Batılı terörist ülkelerin mankurtlarına, PKK/PYD sevicilerine duyurulur… PYD/PKK Kürtler için değil Siyonistler için Müslümanları öldürüyor!

Tarih affetmez!

(NADİR YAZ, MALİKANA, 15.05.20018, ESKİŞEHİR)

facebook.com/nadir.yaz/posts/2032932900306559

Categories: Nadir Yaz

Yorum Yaz

Mail adresi yazarsaniz yayinlanmayacaktir.
Gerekli alan*