Köy ve Mahalleler

Back to homepage
Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Ahiler

1- AHİLER KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Eski adı Aşağı Ada. Ahi Fettah tarafından kurulduğu ve birde değirmen yaptırıldığı H.1011 de yaptırılmış ve 1287 de tamir edilmiş cami

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Aktaş

2- AKTAŞ KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Bu köyün Miralay Dara Zaim Süleyman bey tarafından 1160 göç yılında kurulduğu anlaşılmaktadır. Kültürü: Aktaş köyünün en gözde yemekleri arasında, “Tavuk

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Aydınlı

3- AYDINLI KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: 1936 Yılında kurulmuştur. Göçmen köyüdür, tatar ve muhacir çoğunluk olmak üzere yörük-türkmenler de bulunur. Nüfusu: 2015 yılına göre 256 dır Coğrafya: Eskişehir

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Aşağıkepen

4- AŞAĞIKEPEN KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyün adının nereden geldiği hakkında bilgi yoktur. Ancak köyün içinden geçen suyun Yukarı Kepen’de birkaç kaynaktan çıktığı bilinmektedir. Bu kaynaklara

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Babadat

5- BABADAT KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyün adı Babazaat isimli soydan gelmektedir. Babazaatlar 1071 malazgirt savaşından sonra bu bölgeye yerleştirilmiştir. Sonra bu soy Babazaat ve Karazaat

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Bahçecik

6- BAHÇECİK KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köy halkı 93 harbinde Bulgaristan ve Romanya’dan göç etmiştir. Kültür: Köyün yemekleri arasında sütlü tarhana, sütlü biber, yoğurt tatlısı, kaymaklı kırma,

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Ballıhisar

7- BALLIHİSAR KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köy Romalılar ve Firikyalılar devrinin en muhteşem şehirlerinden Pessinus’un tam üzerinde kuruludur. Mermer yapılı birçok kalıntı bulunmaktadır. Örneğin; Çeşme, mezar taşları

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Benlikuyu

8- BENLİKUYU KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köy, adını Çayırpınar mevkinde bulunan bir kuyudan almaktadır. Eskişehir iline 128 Km., Sivrihisar ilçesine 28 Km. uzaklıktadır. Köyün iklimi, karasal

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Benliyaver

9- BENLİYAVER KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyün eski ismi Gavurören ve Benliyaverviran dır. Benliyaver ismi Kurtuluş savaşında Yunanların köye kadar gelerek düşmanın buradan çekilmesine yardım eden

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Beyyazı

10 -BEYYAZI KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyün ilk adı “Devletşah” olan köyün sonradan “Dolaşa” ve son olarak “Beyyazı” olarak değiştirilmiştir. Eskişehir iline 80, Sivrihisar ilçesine 15 km.

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Biçer

11- BİÇER KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köy 1800’lü yılların ortalarında “Mütevellizadeler” namı ile bilinen ailenin (şimdi soy adları “Biçerli”dir) çiftliği idi. Kurucusu Mütevellizade Kamil Ağadır. Eski tapu

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Böğürtlen

12- BÖĞÜRTLEN KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Çiftlik de denir. 720 göç yılını taşıyan Babadat köyüne ait vakfiyede Babadat köyünün Kızıl Börekli veya Kızıl Börekli nahiyesine tâbi

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Buhara

13- BUHARA KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Eski adı “Bilvanis Çiftliği”dir ama hane sayısı 50’ye yükselince köy olmuştur ve resmi adı Buhara’dır. Sivrihisar’a yaklaşık 30 km uzaklıktadır. Köyde

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Buzluca

14- BUZLUCA KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihi: Çok eskiden Pötürge, Malatya’dan gelip, Buzluca mevkisine yerleşmişlerdir. Şimdiki yeri, üçüncü yerleşim yeridir. Çoğu da Sığırcık köyüne, Kaldırım köyüne ve Yunak

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Çandır

15- ÇANDIR KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Eski adı Hamidiye dir. Romalılar devrinde (Goballom) şato­su Sakarya nehri üzerindedir. Roma generallerinden Manilyos Çandır civarında bir köprü yaptırarak geçtiği sırada

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Çaykoz

16- ÇAYKOZ KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Bu köy 40-50 hane kadardır Eski kayıtlarda da adı Çaykozdur. Aynı zamanda Eminittin Mikâile ait vakfiye vardır. Eski kayıtlardaki Oylukoz

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Demirci

17- DEMİRCİ KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarih: Tarihe baktığımız zaman bu topraklarda ilk önce Hitit sonra Frig sonra ise Pers İmparatorluğu, daha sonra ise Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu,

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Dinek

18- DİNEK KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köy bu adı civar köylerden kasabaya giden insanlar gece bu köyde konakladıkları için almıştır. Bu köyün camii Topaloğlu delaletiyle 1265 göç

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Dumluca

19- DUMLUCA KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Kesin olarak bir bilgiye ulaşılamamakla birlikte, köy halkının yarısından fazlasının 1870′ li yıllardan sonra Aydın ili Nazilli ilçesinden göç ederek

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Dümrek

20- DÜMREK MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Eskişehir iline 130 km, Sivrihisar ilçesine 30 km uzaklıktadır. Nüfusu, 2000 yılı verilerine göre 1.812 kişidir. Beldeye bağlı Yunus Emre mahallesi, Barbaros

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Elcik

21- ELCİK KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyün kurulumu hakkında net bir bilgi yoktur rivayetlere göre 1900 yılların başlarında göçebe halkların birleşmesi sonucu kurulmuştur. Adını burada yaşamış

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Ertuğrul

22- ERTUĞRUL KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Ertuğrul mahallesi, diğer adı da ”Yakapınar”dır. Köy, 1905 yılında kurulmuştur. Azeri Türkmenlerindendir. H.1316-1320 senelerinde Kafkasyadan gelmişlerdir. Dilleri saf ve bozulmamış Türkçedir. Bunlara

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Gerenli

23- GERENLİ KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyün tarihi Bulgaristan’ın Şumnu kasabasındaki (Karamanoğulları) Geren köyü Türklerinin bölgeye göçünden sonra Gerenlilerin isimlerini vermeleri ile başlar. Hakkında ayrıntılı bilgi

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Göktepe

24-GÖKTEPE KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Eski kayıtlardı adı Göktepedir. Ali Şan bey tarafından Akköprüdeki aşiret yerleştirilmiştir. Coğrafya: Eskişehir iline 146, Sivrihisar ilçesine 46 Km uzaklıktadır. Köyün kenarından Sakarya

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Gülçayır

25- GÜLÇAYIR KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Eski adı Ümraniye dir. Tarihçe: Yanından Sakarya Nehrinin geçtiği bir köydür. Eskiden nehrin kenarındayken nehir taşınca daha uzak bir yere taşınmıştır. Hatta

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Güvemli

26- GÜVEMLİ KÖYÜ& MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyün ilk yerleşim yeri Akgüvem olup Doksan üç Harbi’nde Balkanlar’dan göç eden Boşnaklara tahsis edilmiştir. Yunan harbi zamanında yıkılıp yakılan bu

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Hamamkarahisar

27- HAMAMKARAHİSAR KÖY & MAHALLESİ Hamamkarahisar, Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Koçaş, Kadıncık, Dutlu, Çardaközü, Yazır, Mülk, Oğlakçı köyleri ve Nasrettin Hoca Beldesi ile sınır komşusu olmaktadır. Köyün geçmişi; Selçuklu devletine

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Hüdavendigar

28- HÜDAVENDİGAR KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyün çoğunlukla boşnaklardan oluşması; bize bu köyün Balkanlardan göç ile oluşturulmuş olabileceğini işaret eder. Köyün eski adı “Koçcağız”dır. Kültür: Pida denilen bir

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar İbikseydi

29- İBİKSEYDİ KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Bu köy Seydi Baba yatırıyla anılmaktadır. Rivayete göre köyün yerleşimi şimdiki yerleşiminin biraz daha kuzeyinde Gargeydi isminde bir köydü. “İPEK” Mİ

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar İğdecik

30- İĞDECİK KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: İğdecik köyünde yaşayan halkın %90’ı Türkmen soylu Manavlardan gelmektedir. Soyu Türkic Türklerine kadar dayanmaktadır. İğdecik köyünün kuruluş tarihi 910 tarihi

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar İlören

31- İLÖREN KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Köyün tarihi hakkında geniş anlamda bir bilgi bulunmamakla birlikte, köyün ilk adı bazı kaynaklara göre İlikviran’dır; fakat köy halkından edinilen bilgiler

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar İlyaspaşa

32- İLYASPAŞA KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Köyde zamanın savaş olmuştur. İlyas adındaki asker paşa ünvanı verilmiş. Köyün ismi İlyaspaşa olarak kalmıştır. Bu köyde eski bir cami mevcuttur.

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar İstiklalbağı

33- İSTİKLALBAĞI KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Eskişehir iline 111, Sivrihisar ilçesine 11 km uzaklıktadır. Eski adı isrâilbağıdır. Eski kayıtlarda’da böyledir. Bunun adının Sellibağ olması veya Anadolunun Fatihi

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Kadıncık

34- KADINCIK KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Köyün adını “Kadın”, “Kadınoğlu” olarak anılan Yörük boyu ile ilişkilendirmek mümkündür. Üzümü ve pekmezi çok güzeldir. Eskişehir iline 133 km, Sivrihisar

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Kaldırım

35- KALDIRIM KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Tarihçe: Eski yerleşim yerlerinde bulunan kalıntılar İslam öncesi döneme ait yerleşim yeri olduğunu göstermekle beraber resmi bilgi mevcut değildir. Ancak Pessinus (Ballıhisar

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Karaburhan

36- KARABURHAN KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. 50 – 60 hane kadardır. Bu aşire­tin Türkistandaki Lopnur gölü civarındaki bir Türk aşireti­nin (Karaburhan) aşiretinin buraya yerleştirildiği anlaşılmaktadır. Bu köyün

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Karacakaya

37- KARACAKAYA KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Mahallede Selçuk mevkii ve Yağmur Baba, Ahmet Baba türbeleri vardır.  Yemekleri: kelem (lahana) dolması, kuru börek, haşhaşlı gözleme, höşmerim, arabaşı gibi

Köy ve Mahalleler

Sivrihisar Karacaören

38- KARACAÖREN KÖY & MAHALLESİ Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine bağlıdır. Karacören aşireti oturtulmuştur. Türk aşiretidir. Türkiye’de bu adda 150-200 kadar köy olduğu gibi nahiyeleride vardır. Burada Binekdeki İbrahim kardaşın şeyhi olan